Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Výživa a prevence v praxi praktickéholékaře - 11.12.2008

Výživa a prevence v praxi praktickéholékaře - 11.12.2008

Výživa a prevence v praxi praktickéholékaře - 11.12.2008 Seminář Výživa a prevence v praxi praktického lékaře se koná 13.00-18.00 hodin v Lékařském domě. Semináře jsou určeny pro lékaře, všeobecné sestry a nutriční terapeuty.

Jsou garantovány ČLK a ČLS JEP jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastnící obdrží potvrzení o účasti s příslušným počtem kreditů (ČLK, ČAS).

Registrace:
  1. písemnou registraci zasílejte na adresu: ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26, Praha 2, (fax: 224 266 212)
  2. elektronická registrace: kotikova@cls.cz
Přihláška k účasti ke stažení.
Program semináře ke stažení.


Zobrazit vše