Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


XX. Kongres ČLS JEP - Prevence a časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře, 21.10.2009, Brno

XX. Kongres ČLS JEP - Prevence a časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře, 21.10.2009, Brno

XX. Kongres ČLS JEP - Prevence a časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře, 21.10.2009, Brno Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dne 21. října 2009 pořádá Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) v Brně svůj jubilejní XX. Kongres. Tématem je „Prevence a časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře“. Garanty kongresu jsou Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP.
Je radostné a pro nás ctí, že se kongresu účastní aktivně opět Slovenská lékařská společnost.
Kongres je pořádán, jako již tradičně, v rámci mezinárodního zdravotnického veletrhu Medical Fair, což je výhodné pro účastníky, kteří obdrží vstupenku na celý veletrh zdarma. Témata našich kongresů jsou vždy zvolena tak, aby byla přínosem jak pro praktické lékaře, tak i pro lékaře dalších specializací, kteří se seznamují s novými poznatky z jiných než vlastních oborů.
Důvody k volbě letošního tématu byly jednak stoupající výskyt onkologických onemocnění, jednak nové možnosti včasné diagnózy, na nichž nezřídka závisí průběh a prognóza onemocnění. Epidemiologická významnost i pokroky v časné diagnostice jsou tedy nepochybně atraktivní témata aktuální medicíny. Jejich prezentace relevantními odborníky jistě zaujme naši lékařskou obec.
Význam letošního jubilejního XX. Kongresu ČLS JEP bude zdůrazněn i záštitou, kterou nad kongresem převzala paní Dagmar Havlová, předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Program nadace výrazně napomohl zvýšit povědomí mezi lidmi o jednoduché prevenci zhoubného onemocnění.
Přeji všem účastníkům jubilejního XX. Kongresu ČLS JEP, aby získali co nejvíce užitečných informací a aby pro ně byly brněnský kongres i veletrh příjemným společenských zážitkem.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda ČLS JEP
prezident kongresu


Další informace naleznete na webové stránce: http://amca.cz/onkologie.


Zobrazit vše