Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


XXXIV. Angiologické dny (26-28.2.2009, Hotel Diplomat)

XXXIV. Angiologické dny (26-28.2.2009, Hotel Diplomat)

XXXIV. Angiologické dny (26-28.2.2009, Hotel Diplomat) Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych Vás, jménem Organizačního výboru, pozval v posledním únorovém týdnu roku 2009 do Prahy, k účasti na XXXIV. Angiologických dnech.

Třídenní program sjezdu je opět připravován tak, aby umožňoval v maximální možné míře a intenzitě edukaci v otázkách péče o pacienty s postižením tepen, žil, mikrocirkulace nebo lymfatického systému. Bude zahrnovat přehledné referáty předních domácích a zahraničních pracovníků, sympozia a workshopy. Měl by ale vedle toho dát i prostor pro prezentaci vlastních sdělení co nejširšího počtu odborníků z řad internistů, kardiologů, chirurgů, radiologů, hematologů, dermatologů, diabetologů, fyziatrů a dalších.

Za výbor České angiologické společnosti ČLS JEP, MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách: www.angiologie.czZobrazit vše