Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Založení nové odborné společnosti - ČESKÉ SPOLEČNOSTI ROBOTICKÉ CHIRURGIE ČLS JEP

Založení nové odborné společnosti - ČESKÉ SPOLEČNOSTI ROBOTICKÉ CHIRURGIE ČLS JEP

Založení nové odborné společnosti - ČESKÉ SPOLEČNOSTI ROBOTICKÉ CHIRURGIE ČLS JEP Předsednictvo ČLS JEP na své schůzi dne 1.9.2010 schválilo založení nové odborné společnosti - ČESKÉ SPOLEČNOSTI ROBOTICKÉ CHIRURGIE ČLS JEP

V případě Vašeho zájmu o toto členství, vyplňte přihlášku.

Přihláška ke stažení.


Zobrazit vše