Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Závěry kulatého stolu u příležitosti Evropského antibiotického dne 2009

Závěry kulatého stolu u příležitosti Evropského antibiotického dne 2009

Závěry kulatého stolu u příležitosti Evropského antibiotického dne 2009 První oficiální akcí Evropského antibiotického dne 2009 v České republice byl kulatý stůl, zorganizovaný s pomocí Kanceláře WHO v ČR 9. listopadu 2009.

Zde si můžete stáhnout závěry Kulatého stolu česky i anglicky.


Zobrazit vše