Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.

Osobní údaje

 • Občanství: Česká Republika
 • Stav: ženatý, manželka RNDr. Jarmila Eckschlagerová
 • Děti: Karolína Eckschlagerová, Tomáš Eckschlager 
 • Zaměstnavatel: 2. lékařská fakulta a FN Motol, V úvalu 84, 150 18 Praha 5 Současné zařazení: vysokoškolský učitel - profesor, vedoucí lékař laboratoří kliniky dětské onkologie

Vzdělání

 • 1975 - 1981 2. lékařská fakulta, promoval v červnu 1981 s vyznamenáním
 • 1986 atestace 1.stupně- pediatrie
 • 1987 obhajoba kandidátské dizertace "Imunologické a genetické aspekty juvenilní chronické artritidy"
 • 1990 nadstavbová atestace- klinická onkologie
 • 1997 obhajoba habilitační práce “Využití průtokové cytometrie v onkologii”

Pracovní zařazení

 • 1981 - 1982 - vojenská služba
 • 1982 - 1986 - interní aspirant, 1.dětská klinika FN Motol
 • 1986 - 1990 - sekundář, klinika dětské onkologie FN Motol
 • 1990 - 1995 - starší sekundář, klinika dětské onkologie FN Motol
 • od r.1994 dosud - odborný asistent IPVZ, subkatedra dětské onkologie, úvazek 0,1
 • od r.1995 dosud - vedoucí lékař laboratoří, klinika dětské onkologie
 • 1996 - 1998 odborný asistent 2. LF
 • 1998 - 2008 docent 2. LF
 • od r. 2008 dosud - profesor 2. LF

Členství a funkce v odborných společnostech

 • Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně - člen revizní komise
 • ČLSJEP onkologická společnost - předseda pediatricko onkologické sekce
 • Pediatrická společnost a společnost pro alergologii a klinickou imunologii
 • Česká společnost pro analytickou cytologii - člen výboru
 • Člen podoborové komise molekulární biologie, genetika a experimentální onkologie GA ČR

Hlavní oblasti zájmu

 • Průtoková cytometrie - DNA analýza
 • Imunologická problematika transplantací kostní dřeně
 • Detekce minimální zbytkové choroby
 • Chromozomální změny nádorové buňky - detekce metodou FISH, RT PCR, CGH
 • Účinky některých látek na nádorové buňky in vitro - experimentální terapie nádorů

Zahraniční pobyty

 • 1986 kurz imunologických metod v pediatrické revmatologii, Policlinica St.Mateo, Pavia, Itálie
 • 1991 stáž v St.Anna Kinderspital a Kinder Krebs Forschung Institut, Vídeň, Rakousko
 • 1992 kurz průtokové cytometrie Coulter Krefeld, SRN
 • 1993 kurz cytometrické DNA analýzy Coulter Krefeld, SRN
 • 1995 řešení výzkumného úkolu na Baylor College of Medicine, Houston, USA