Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Sekretariát organizace | Ekonomické oddělení (EO)
  • KONTAKT – Ekonomické oddělení ČLS JEP, z.s.

vedoucí: Magdalena Menclová
telefon: 224 266 218
GSM: 605 572 607
email: menclova@cls.cz

asistentka vedoucí, cestovní příkazy (zahraniční): Petra Valtová
telefon: 224 266 825
GSM: 775 894 455
email: valtova@cls.cz

mzdy, finanční účetní: Helena Slivanská
telefon: 224 266 218
GSM: 777 492 280
email: slivanska@cls.cz

fakturace, finanční účetní: Dagmar Nádvorníková
telefon: 224 266 228
GSM: 773 748 367
email: nadvornikova@cls.cz

pokladna, finanční účetní: Jarmila Fišerová
telefon:  224 266 228
GSM: 602 326 062
email: fiserova@cls.cz

 

EO ČLS JEP, z.s. má na starosti: rozpočty, smlouvy (o spolupráci, darovací, apod.), pořádání akcí, hospodaření organizační složky, daně a závěrka, mezinárodní členství organizačních složek, hospodaření časopisů NTS ČLS JEP, z.s., zahraniční cestovné, mzdy a ostatní odměny, pokladna, faktury k proplacení, vyúčtování drobného vydání, tuzemské cestovné, vystavování faktur.

 

Veškeré formuláře EO naleznete v bodu sekretariát organizace - formuláře ke stažení.