Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Sekretariát organizace | Formuláře ke stažení

Formuláře nejsou on-line.
Je možné je otevřít, vytisknout, vyplnit a odeslat klasickou poštou nebo uložit na disk Vašeho počítače, vyplnit a odeslat e-mailovou poštou.

CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČLENŮ (ČE)

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ (EO)

HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÉ ODDĚLENÍ (HT)

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

SEKRETARIÁT (SE)

Žádosti na zařazení akce do registru kontinuálního vzdělávání u ČLK, ČAS, apod.

Formuláře pro organizační složku ČLS JEP na změny (volby do výboru, změny názvu, zrušení)

Formuláře pro organizační složku ČLS JEP na ocenění předsednictvem (Cena J. E. Purkyně, vědecké práce)

Formuláře pro organizační složku ČLS JEP na ocenění předsednictvem a výborem OS; SL (za vědeckou práci, udělení čestného členství, medaile, čestného členství ČLS JEP, z.s.)

Formuláře na založení nové organizační složky v ČLS JEP, z. s.

Formulář pro přijetí právnické osoby do ČLS JEP, z. s. (i pro organizační složky)