Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

Vzdělání:
1950 maturita na reálném gymnasiu v Praze
1956 promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
1959 atestace I. stupně z chirurgie Praha
1963 atestace II. stupně z chirurgie Praha
1969 atestace z hrudní chirurgie Praha

Zahraniční studium:
1967 - 1969 Klinika hrudní chirurgie a kardiochirurgie v Groningen - státní univerzita v Holandsku (vědecký pracovník)

Vědecko-pedagogické hodnosti:
1968 LFH UK Praha kandidát lékařských věd
1975 LFH UK Praha docent chirurgie
1981 FVL UK Praha doktor lékařských věd
1986 UK Praha profesor chirurgie

Praxe:
1956 - 1958 sekundární lékař chirurg. odd. OÚNZ Brezno
1958 - 1959 sekundární lékař chirurg. odd. KÚNZ Banská Bystrica
1959 - 1967 chirurg, starší sekund. lékař, Chirurgická klinika LFH UK Praha Vinohradská nemocnice
1967 - 1969 chirurg, vedoucí vědecký pracovník, státní univerzita Groningen - Holandsko, Klinika hrudní chirurgie a kardiochirurgie
1969 - 1974 chirurg, odborný asistent LFH UK, Praha, Vinohradská nemocnice
1975 - 1977 docent chirurgie, chirurg. klinika LFH UK Praha, Vinohradská nemocnice
1978 - 1983 primář odd. hrudní chirurgie, VÚTRN, Praha 8, nemocnice na Bulovce
1984 - 1990 přednosta chirurgické kliniky ILF, Praha 10
1991 - 1993 primář chirurg. odd. nemocnice v Praze 1, Na Františku
1993 vládní rada na Ministerstvu obrany ČR
1994 - 1997 přednosta chirurgické kliniky v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 6, profesor Voj. lékařské akademie v Hradci Králové
1997 dosud profesor Voj. lékařské akademie v ÚVN Praha

Členství ve vědeckých společnostech:
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
     od r. 1970 člen
     od r. 1995 člen předsednictva
     od r. 1999 místopředseda
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
     od r. 1970 člen
     od r. 1990 člen předsednictva
     1996-2000 předseda
     od r. 2000 člen předsednictva a čestný předseda
Česká sekce International College of Surgeons
     od r. 1970 člen a sekretář čs. sekce
     od r. 1993 předseda čs. sekce
Holandská společnost hrudní chirurgie a kardiochirurgie
     od r. 1969 zahraniční člen
Řecká společnost experimentální chirurgie
     od r. 1991 zahraniční člen
Společnost klinické medicíny (Rada čs. vědec. spo1ečnosti)
     od r. 1993 zakládající člen a předseda

Čestná členství ve vědeckých společnostech:
Česká lékařská společnost J.E.P.
     od r. 2001 čestným členem
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
     od r. 2000 čestným členem
Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
     od r. 2001 čestným členem
Spolek lékařů Praha
     od r. 2001 čestné členství
Slovenská chirurgická společnost
     od r. 2000 čestné členství

Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. nikdy nebyl členem žádné politické strany a má od r. 1991 negativní lustrační osvědčení ve všech bodech a)b)c).


    PUBLIKAČNÍ AKTIVITA:Hlavní autor knihy:

 1. M. Hájek: Vliv bakteriální infekce na onemocněni žlučových cest Státní zdravot, nakladatel., Praha, 1967, Albertova sbírka, monografie
 2. M. Hájek: Chirurgické metody v diagnostice hrudních onemocnění Avicenum, Praha, 1974, monografie
 3. M. Hájek a spol.: Úrazy hrudníku Avicenum, Praha, 1980, monografie
 4. M. Hájek: Pathology and Therapy of Chest Injuries Acta Universitatis Carolinae - Medica, Praha, 1980, monografie
 5. M. Hájek: Chirurgie pro praktického lékaře Avicenum, Praha, 1985, monografie
 6. M. Hájek: Surgical Treatment.of Extensive, Metastazing and Small Cell Carcinoma of the Lung Acta Universitatis Carolinae - Medica, Praha, 1989, monografie
 7. M. Hájek: Chirurgie pro praktického lékaře, 2. vydání Grada-Avicenum, Praha, 1995, monografie
 8. M. Hájek, H. Hájková: Náhlé příhody břišní u dětí a dospělých Triton, Praha, 1998, 68 s., monografie
 9. M. Hájek a spol.: Kritická onemocnění průdušnice a jejich léčení Grada-Avicenum, Praha, 2000, monografie

Spolupráce na knihách:

 1. Petříková, J. Polák, M. Hájek: Mediastinal Tumours and Congenital Malformations, Diagnosis and Therapy Acta Universitatis Carolinae - Medica, Praha, 1982, monografie
 2. L. Trnka a spol.(M. Hájek): Nemoci dýchacího ústrojí Avicenum, Praha, 1983, monografie
 3. B. Niederle a spol. (M. Hájek): Neodkladné chirurgické operace Avicenum, Praha, 1986, monografie
 4. a) B. Niederle a spol. (M. Hájek): Neodkladné chirurgické operace Medgiz - Moskva, 1987, ruská verze, monografie
 5. B. Niederle a spol. (M Hájek): Práce sestry na operačním sále Avicenum, Praha, 3. vydání, 1987, monografie
 6. M. Hájek, B. Niederle: překlad z angl. - monografie
  Grewe-Kramer Atlas chirurgických chorob 1. + 2. díl
  Grada - Avicenum, Praha, 1991 -1. vydáni
  Grada - Avicenum, Praha, 1997 -2. vydání