Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | MUDr. Otto Herber

Životopis

Příjmení: Herber
Jméno: Otto

Tel.: 315 721 771
Email: ordinace@mudrherber.cz

Vzdělání:

1982 - ukončení studia mediciny na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1985 - Specializace v oboru všeobecné lékařství prvního stupně
1989 - Specializace v oboru všeobecné lékařství druhého stupně

Odborné kurzy:

1988 - organizace a řízení zdravotnictví
1993 - fyzikální terapie- elektrostimulace a elektrodiagnostika
1994 - fyzikální léčba bolestivých stavů hybného aparátu
2007 - POCT metody v ordinaci praktického lékaře

Zaměstnání:

1982 - 1986 - praktický lékař v Okresním ústavu národního zdraví v Semilech
1987 - 1990 - geriatr v Krajském ústavu národního zdraví
1990 - 1991 - praktický lékař v Okresním ústavu národního zdraví v Teplicích
1991 - dosud praktický lékař ve vlastní soukromé praxi
2004 - dosud odborný asistent na Ústavu všeobecného lékařství 1. Lékařské fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, částečný úvazek

Členství v odborných a profesních organizacích:

 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

          1995 - 2007, 2011 - dosud člen presidia ČLS JEP

 • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

          1983 - člen SVL ČLS JEP
          1994 - 2002 předseda SVL ČLS JEP
          2002 - dosud místopředseda SVL ČLS JEP

 • 1988 - dosud člen České geriatrické společnosti ČLS JEP
 • 1992 - člen České lékařské komory
 • 1992 - člen Sdružení praktických lékařů České republiky
 • 1998 - 1996 člen poradního sboru MZ ČR
 • 1998 - 2003 člen redakční rady Zdravotnické noviny
 • 1998 - dosud člen redakční rady Postgraduální medicína
 • 1998 - 2015 předseda nadačního fondu Praktik
 • 2013 - dosud člen redakční rady Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře
 • 2006 - 2015 člen správní rady nadačního fondu České národní fórum pro léčbu osteoporózy

Školitelství a akreditace v oboru všeobecného praktického lékařství

 • 1991 - dosud školitel všeobecných praktických lékařů ILF, resp. IPVZ
 • 2005 - dosud člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Praktické lékařství pro dospělé
 • 2015 - dosud člen akreditační komise pro praktické lékařství pro dospělé
 • 2007 - dosud držitel akreditace vzdělávacího programu pro Praktické lékařství pro dospělé

Účast na projektech a ve studiích jako autor (A) nebo spoluautor (SA):

 • 1993 - 1998 PHARE, implementace moderních léčebných postupů v ČR (SA)
 • 1998 - 2002 Včasný záchyt kolorektálního karcinomu v ČR (SA)
 • 2002 -2008 Implementace moderní terapie poruch metabolizmu lipidů a hypertenze projekty: S-Card, S- Card DM, L- Card, Atlet) (A)
 • 2003 - Implementace doporučených postupů pro praktické lékaře jako nástroj systematického zvyšování kvality v primární péči. (SA)
 • 2004 - Správa doporučených postupů. (SA)
 • 2004 - Včasný záchyt karcinomu prostaty u informovaného muže v ČR (SA)
 • 2006 - Aplikace přírodních prvků v léčbě infektu horních cest dýchacích- studie Physiomer (SA)
 • 2007 - Podpora kvality specializačního a kontinuálního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé. (SA)
 • 2004 - Autor a spoluautor řady Doporučených postupů v rámci prevence KVO