Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

promoce 8.7.1974 - eminenter
1974 - 1976 - sekundární lékař 1. vnitřního odd. UVN Střešovice - civilní zaměstnanec
1976 - 1981 - sekundární lékař I. klinika TRN I. LF UK Praha
1979 - atestace z vnitřního lékařství I.st.
1981 - 1993 - odborný asistent I. klinika TRN I. LF UK Praha
1981 - atestace z oboru TRN
1984 - CSc. - Některá biochemická vyšetření bronchiálního sekretu a jejich diagnostická cena v pneumologii
1993 - docent pro obor vnitřní nemoci
1998- DrSc.
1998 - dosud - přednosta 1 .kliniky tb a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN
2002 - profesor pro obor vnitřní nemoci

1981 - 2002 - člen výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti
1986 - 1990 - I. místopředseda ČPFS
1991 - dosud - člen Evropské respirační společnosti (ERS)
1995 - dosud - člen American College of Chest Physicians (ACCP)
1996 - dosud - člen Mezinárodní unie proti tb a plicním chorobám (IUATLD)
1994 - 1998 - předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti
2002 - dosud - člen předsednictva České lékařské společnosti J.E.Purkyně

 

 • spoluřešitel resortního výzkumného úkolu MZ Efektivita kontroly tuberkulózy (DÚ 22-01-07) - závěrečná oponentura 1985 (B)
 • spoluřešitel ÚSP RVT P-12-535-03/04 Příznaky chorob dýchacího ústrojí a jejich význam pro včasnou diagnostiku — závěrečná oponentura 1989 (A)
 • řešitel grantu IGA MZ ČR — Studium imunopatogeneze sarkoidózy a kryptogenní fibrotizující alveolitidy - závěrečná oponentura 1998 (A)
 • 1999 - dosud - spoluřešitel VZ MŠMT 111100005 Nové diagnostické a léčebné metody
 • 1986 - 1987 - šestiměsíční studijní pobyt v USA zaměřený na studium patogeneze intersticiálních plicních procesů (NHLBI, Pulmonary Branch, Dr. R. G. Crystal)
 • 1990 - 1992 - stipendista Nadace Alexandra von Humboldta na Gutenbergrově universitě v Mainzu (Abteilung für Pneumologie, Prof. Dr. R. Ferlinz, PD Dr. J. Muller-Quernheirn) studium intersticiálních plicních procesů
 • předseda programové komise VII. Česko-slovenského pneumologického a ftizeologického kongresu s mezinárodní účastí (Brno 25.-28.9.1990) organizátor a koordinátor 40 vědeckovzdělávacích schůzí ČPFS
 • prezident IX. Kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti s mezinárodní účastí (Plzeň 18.- 2 1.6. 1998)
 • Kurs evropské školy respirační medicíny - Praha 26.-27.4.1996
 • Kurs evropské školy respirační medicíny - Praha 20.-2 1.5.1999
 • 1988 - cena České pneumologické a ftizeologické společnosti
 • 1994 - Ellen Weber Preis za práci Increased IL-6 production by bronchoalveolar lavage cells in patients with active sarcoidosis
 • 1999 - cena České pneumologické společnosti a ftizeologické společnosti
 • Dosud - 92 přednášek z toho 33 v zahraničí, 58 originálních a odborných prací z toho 13 v zahraničí