Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Sekretariát organizace | Hospodářsko – technické oddělení (HT)
  • KONTAKT – Hospodářsko–technické oddělení ČLS JEP, z.s.

 

vedoucí: Hana Hřibová
telefon: 224 26 62 17
GSM: 606 62 41 65
email: hs@cls.cz

Ing. Helena Dohnalová
telefon: 224 26 62 17
email: hs@cls.cz

Michal Stavinoha, technik
GSM: 773 553 879
email: stavinoha@cls.cz

  • Zapůjčuje, příp. pronajímá prostory přednáškových sálů LD.
  • Odpovídá za správu a údržbu celého objektu LD a zajišťuje styk s nájemci nebytových prostor LD.
  • Spravuje a udržuje majetek sekretariátu a všech organizačních složek ČLS JEP, z.s.
  • Zabezpečuje odbavení rozesílek pro sekretariát, organizační složky ČLS JEP, z.s. a veškerý ostatní styk s Českou poštou.
  • Zajišťuje materiálně-technické zásobování sekretariátu ČLS JEP, z.s..

 

Veškeré formuláře HT naleznete v bodu sekretariát organizace - formuláře ke stažení.