Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce v Lékařském domě


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

 Hledat    místo konání  

Nalezeno 8 záznamů z celkového počtu 8, zobrazeny 1. - 8.

Předvánoční večer SČL
Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsících září - prosinec 2021 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

Program ke stažení [DOCX]

6.12.2021 /
Stát:
Pořadatel:
Jednací jazyk:

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Spolek českých lékařů Praha - předvánoční večer Spolku lékařů českých Praha
17.00 – 19.00

6.12.2021 /
Stát:
Pořadatel:
Kontakt: prof. Kršek
Jednací jazyk:

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP - seminář
9.30 – 12.30

7.12.2021 /
Stát:
Pořadatel:
Kontakt: prof. Dřevínek
Telefon: 224 435 390
Jednací jazyk:

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP - Aktuality v mikrobiologii
13.30 – 16.30

7.12.2021 /
Stát:
Pořadatel:
Kontakt: MUDr. Procházka
Telefon: 777 836 705
Jednací jazyk:

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

ÚZIS + ČLS JEP, z. s. - 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, blížící se klinická - terminologie pro e-Health v ČR
12.00 – 15.00

9.12.2021 /
Stát:
Pořadatel:
Kontakt: MUDr. Zvolský
Telefon: 604 905 058
Jednací jazyk:

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP - Léčebně-rehabilitační péče v období pandemie SARS-CoV-2
9.00 – 16.00

10.12.2021 /
Stát:
Pořadatel:
Kontakt: prof. Navrátil
Telefon: 603 435 273
Jednací jazyk:

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Společnost sociální pediatrie ČLS JEP - 200. klinicko-psychologický den
9.00 – 13.00

13.12.2021 /
Stát:
Pořadatel:
Kontakt: Mgr. Patlichová
Telefon: 605 100 844
Jednací jazyk:

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z. s. - 15. Club JEP - Jak z krize vzdělávání lékařů?
18.00 – 20.30

14.12.2021 /
Stát:
Pořadatel:
Kontakt: PhDr. Veselá
Telefon: 224 266 223
Jednací jazyk:

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)