Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce v Lékařském domě


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

Večer Ústavu anatomie a Ústavu histologie a embryologie
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.
1. Fiala P., Petrášek M.: Odkaz Leonarda da Vinci dnešní anatomii /10 min/
2. Polívka J., Třešková I., Huang H. J., Call S. G., Meric-Bernstam F., Pešta M., Pivovarčíková K., Houfková K., Janků F.: Ultrasenzitivní detekce cirkulující nádorové DNA u pacientů s časnými stádii maligního melanomu identifikuje pacienty s vysokým rizikem relapsu onemocnění /10 min/
3. Rybárová M., Havelková L., Vychytil J., Melzner M., Dendorfer S., Fiala P.: Význam anatomických studií pro biomechanické modelování horní končetiny /10 min/
4. Trejo M. C.: Non-alcoholic fatty liver diseases – state of art and our research /10 min/
5. Eberlová L.: Nové trendy ve výuce anatomie /10 min/
6. Nevoral J.: Mikroanatomie tkáně varlete a prognóza kvality spermií /10 min/

16.10.2019 / Plzeň
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

Čas události: 18.00 hodin
Pořadatel:
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)