Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Ing. Eva Kolářová

Narozena: 24.8.1952 v Brně

Vzdělání:

  • 1971-1976 studium VŠE, obchodní faktulta
  • 2000 EU a problematika evropské integrace
  • 2001 EUROPEUM

Zaměstnání:

  • Výzkumný ústav obchodu (1976-1983)
  • IKEM Praha (1983-1989)
  • MZ ČR - odbor vzdělávání a vědy (1989-2002)
  • AA - GRANT, spol. s r.o. (2002)