Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

XXIV. Dny RAPPL

10.1.2019 - 11.1.2019 / Karlova Studánka
Stát: Česká republika
Pořadatel: ČSAKI (spolu s ČPFS, ČSORLCHHK, SVL)
Kontakt: Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
E-mail: jaromir.bystron@fnol.cz
Telefon: 585 854 314
Adresa: Odd. alergologie a klinické imunologie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc
Jednací jazyk:

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)