Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

Alergie 2019 - Diferenciální diagnostika dušnosti

14.3.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Praha, Nemocnice Na Homolce
Pořadatel: ČSAKI
Kontakt: Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
E-mail: petr.cap@homolka.cz
Fax: 257273945
Adresa: Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)