Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

XVIII. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli: Farmakoterapie alergie, astmatu a CHOPN u dospělých a dětí

10.5.2019 - 11.5.2019 / Litomyšl
Stát: Česká republika
Pořadatel: ČSAKI (spolu s ČPFS a dalšími)
Kontakt: MUDr. Jiří Novák
E-mail: novakjjj@gmail.com
Telefon: 605 319 893
Adresa: 9. května 790, 570 01 Litomyšl
Kontakt: MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D
E-mail: Novotna.Bronislava@fnbrno.cz
Telefon: 532 233 291
Adresa: Alergologie-interní gastroenterologická klinika FN Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)