Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová
1. Šín R., Sedláček D.: Komplikace chřipky u seniorů v sezóně 2018/2019 /15 min/
2. Kukrálová L., Váchalová J., Jirouš J.: Spalničky aktuálně, jak se chránit, naše doporučení a zkušenosti /15 min/
3. Šmíd D., Sedláček D.: Péče o splenektomované pacienty /15 min/
4. Trambová B., Koubová A.: Vrozená toxoplazmóza – kazuistika /15 min/
5. Duong S., Sedláček D.: Stevens-Johnsonův syndrom – kazuistika /15 min/

30.10.2019 / Plzeň
Stát: Česká republika
Místo konání: v přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

Čas události: 18.00 hodin
Pořadatel:
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)