Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

Večer Oddělení plastické chirurgie
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
1. Třešková I., Hauer L., Pošta P., Andrle P., Jambura J., Hrušák D., Podešvová J., Provázková K., Skalický A., Dolejš M.:  Rekonstrukce volným lalokem u nádorů dutiny ústní – naše zkušenosti /10 min/
2. Skalický A., Průchová M., Třešková I.: Tkáňová expanze – možnosti využití /10 min/
3. Kydlíček T., Třešková I.:  Rekonstrukce prsu tkáňovou expanzí /10 min/
4. Woznica V., Třešková I., Kasl Z.: Pokročilý maligní melanom s invazí do očnice – kazuistika   /7 min/

23.9.2020 / Plzeň
Stát: Česká republika
Místo konání: Přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
Pořadatel:
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)