Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
Večer věnovaný 70. narozeninám prof. MUDr. M. Peška, CSc.
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.
1. Teřl M., Krákorová G.:  Profesor Miloš Pešek, člověk a lékař /10 min/
2. Svatoň M.: Komedikace jako možný prediktor účinnosti imunoonkologické léčby /10 min/
3. Krákorová G.:  Indikace preventivního mediastinálního stážování u resekabilních karcinomů plic /10 min/
4. Havel D.: Transformace plicní JIP do COVIDového centra intenzivní péče /10 min/
5. Pešek M.: Poděkování lékařům a sestrám Kliniky pneumologie a ftizeologie za uplynulé období   /10 min/

30.9.2020 / Plzeň
Stát: Česká republika
Místo konání: Přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
Pořadatel:
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)