Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc.

Narodil jsem se v Praze v rodině s vícegenerační tradicí v lékařství. Klasické gymnasium jsem ukončil v roce 1948. Promocí jsem ukončil studia na fakultě všeobecného lékařství v roce 1953. Po 2 letech práce na dětském oddělení nemocnice v České kamenici jsem absolvoval dvouletou základní vojenskou službu.

1957 - 1961 interní klinika Fakultní nemocnice Pod Petřínem vedená prof. Vlad. Jedličkou, kde jsem získal I. atestaci z vnitřního lékařství.

1961 - 1964 jsem byl přidělen do závodní polikliniky pro stavební závody v Hybernské ulici.

1964 - 1966 interní oddělení nemocnice Na Františku pod vedením prim. Kleina s ukončením atestací 2. stupně z vnitřního lékařství.

1966 - 1986 jsem byl na gastroenterologicky orientovaném interním oddělení Fakultní polikliniky při VFN, vedené prof. Herfortem a později prof. Fričem. Zde jsem byl aktivním členem skupiny, která zavedla fibrogastroskopi; koloskopii a ERCP. V té době jsem vyškolil celou řadu mladších gastroenterologů z ČR i zahraniční v endoskopických metodách.

1963 - 1990 jsem byl lékařem representačních družstev Československa v basketbalu.

1987 - 1999 jsem byl vedoucím gastroenterologického odděleni IV. interní kliniky až do odchodu do důchodu v 67 letech.

2000 - dosud pracuji jako gastroenterolog na kratší úvazek v Praze 9,Vysočany CLINICUM a.s. Mé vědecké práce jsou převážně zaměřeny na endoskopii trávicí trubice, žlučových cest a vývody pankreatu. Prioritou je stanovení názvu "bulbitida" pro zánětlivé změny bulbu duodena. Prokázal jsem, že bulbitida je součástí peptické choroby (habilitační práce).

V rámci ČLS JEP působím dlouhá léta v České gastroenterologické společnosti: byl jsem vědeckým sekretářem, předsedou, místopředsedou a dosud jsem členem výboru. Na mezinárodním poli bylo především mé členství ve výboru evropské endoskopické společnosti (ESGE) a členství v redakčních radách Endoscopy a americké Gastrointestinal Endoscopy. Získali jsme práva pořádat 12. OEGW v Praze v roce 2004. Tento kongres zůstává dosud největší gastroenterologickou akcí v Evropě jak podle počtu účastníků (registrovaných 9.810) tak i ekonomicky.
V rámci odborářské práce jsem spoluorganizoval výměnné pobyty zaměstnanců a jejich rodin ve spolupráci s odbory Universit v Rotocku, Greifswaldu a Berlíně. Celková účast přesáhla v letech 1968 až 1987 více jak pět tisíc účastníků z obou stran.