Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Sekretariát organizace | Léčebné standardy
  • ČLS JEP, z.s. participuje na aktivitách, souvisejících s tvorbou a úpravami seznamu zdravotních výkonů (SZV) - tzv. dohodovací řízení.

  • ČLS JEP, z.s. a mezinárodní poradenská společnost Econsult společně zřídily v roce 2001 Oborovou kontaktní organizaci - zdravotnictví (OKO - Zdravotnictví). Úkolem organizace je napomáhat zapojování českého zdravotnického výzkumu a vývoje do společenských programů EU v současnosti s důrazem na 6. RP EU.

Kontakty:
MUDr. Mgr. Petr Struk, Mgr. Eva Librová, Ing. Daniela Patejdlová
Sokolská 31, 126 02 Praha 2
tel.: +420-224 266 230, +420-224 266 214

 

ÚVODNÍ SLOVO (ŘÍJEN 2001)

ÚVODNÍ SLOVO (ÚNOR 2002)

SEZNAM DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PLATNÝCH V DOBĚ ŘEŠENÍ GRANTU

SEZNAM ŘEŠITELŮ A SPOLUŘEŠITELŮ 

SEZNAM ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ