Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | MUDr. František Neradilek

Osobní data

Pracoviště: Oddělení rehabilitace a léčby bolesti, Poliklinika Prosek, Praha 9
tel. 602-365439, e-mail: franer@volny.cz
Funkce: vedoucí poradny pro léčbu bolesti (prac. důchodce)

Odborné vzdělání

1956 - 1962 Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav J.E. Purkyně
1967 atestace I. stupně z vnitřního lékařství
1982 atestace II. stupně z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace (FBLR)

Zaměstnání

1962 - 1963 Ústřední vojenská nemocnice Praha - Střešovice (popromoční praxe)
1964 - 1974 vojenský útvarový lékař
1974 - 1984 OÚNZ Praha 9, NSP Vysočany - oddělení FBLR, sekundární lékař
1984 - 1990 dtto - primář oddělení FBLR
1990 - 1992 dtto - primář oddělení léčby bolesti
1992 - 2005 Poliklinika Prosek, primář oddělení rehabilitace a léčby bolesti
2005 - dosud dtto – oddělení rehabilitace a léčby bolesti, vedoucí poradny pro léčbu bolesti

Pedagogická činnost

1988 - 1992 ILF Praha, katedra všeobecného lékařství - fyzikální terapie, léčba bolesti (externě)
1993 ILF Praha, katedra anesteziologie a resuscitace - léčba bolesti (externě)
1994 2. LFUK Praha, katedra tělovýchovného lékařství a rehabilitace - léčba bolesti (externě)
1994 - 1996 IPVZ Praha, katedra anesteziologie a resuscitace - léčba bolesti, úvazek 0,l
1997 - 2009 IPVZ Praha, subkatedra léčby bolesti, úvazek 0,4

Členství a funkce v odborných společnostech a organizacích

Domácí:  
Od 1977 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
Spolek  českých lékařů Praha, člen výboru l987-1993
Česká rehabilitační společnost
1987 - 1993 Česká akupunkturistická společnost, člen výboru
1977 - 1988 Česká anesteziologická společnost, komise pro studium a léčbu bolesti
1988 - 1990 dtto, sekce pro studium a léčbu bolesti, člen výboru
1990 - dosud Společnost pro studium a léčbu bolesti, předseda, 1990 - 1997, 1998 - dosud, člen výboru
2000 - 2004 člen pracovní skupiny Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR
2003 - dosud člen revizní komise ČLS JEP

Zahraniční:
 
1990 - dosud International Association for the Study of Pain (IASP), Seattle, USA - zástupce české národní sekce 1990 - 1997
1993 - dosud European Federation of IASP Chapters (EFIC), člen poradního sboru 1993- 1997
2000 člen vědeckého výboru III. Kongresu EFIC, Nice, Francie
2003 člen čestného výboru a organizačního výboru IV.kongresu EFIC, Praha

Zahraniční cesty

1989 SSSR, Moskva - Institut medikobiologičeskich problem, elektrostimulační analgezie
1990 USA, New Orleans - Ochsnerova klinika, léčba bolesti
1995 Francie, Paříž - pracoviště léčby bolesti
  Bordeaux - pracoviště léčby bolesti, výzkumné laboratoře firmy UPSA
1996 Turecko, Istanbul - 7th International Symposium the Pain Clinic, pozvaný řečník (special lecture: Pain and medical decision making in motor system disorders; refresher course: Complex regional pain syndrome).

Publikační a odborná činnost

Celkem 60 přednášek a sdělení, z toho l2 na mezinárodních akcích u nás a v zahraničí, 40 publikací domácích, 6 zahraničních, oponentury výzkumných úkolů a grantů, členství v redakčních radách 2 odborných lékařských časopisů.

Hobby

Amatérská výtvarná činnost - obrazy a grafika, výstavy skupinové: Hradec Králové 1961, Brno 1962, Praha 1964, samostatné: l99l Liberec, l992 Praha