Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Sekretariát organizace | Nakladatelské a tiskové oddělení (NTO)

KONTAKT – Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP, z.s.

Mgr. Silvie Hájková
Tel.: 296 181 805
GSM: 773  737 782
E-mail: nto@cls.cz

Veškeré formuláře NTO naleznete v oddílu Sekretariát organizace - formuláře ke stažení.