ČLS JEP
Novinky v evidenci členů ČLS JEP červen 2022
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,


jako člena odborné společnosti, spolku lékařů ČLS JEP bychom vás rádi informovali o možnosti kontroly a aktualizace vašeho členství v nově zpřístupněném profilu člena v členské databázi.

Přihlášení na profil člena je možné přes webové stránky ČLS  JEP:  www.cls.cz
– dále kliknutím na tlačítko   v horní liště a přihlášením se jako člen:

https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena


Přihlášení do profilu:

je možné pro všechny členy, kteří mají v databázi uvedený email, uhradili první členský příspěvek a tím si profil aktivovali.


V profilu člena je možné provést tyto úpravy:

- aktualizovat své kontaktní údaje, kromě emailové adresy, ta musí být   unikátní a lze ji změnit pouze nahlášením na emailovou adresu: cle@cls.cz 
- rozšiřovat svá členství ve společnostech, spolcích nebo sekcích
- kontrolovat platby za členství
- stáhnout si doklad o zaplacení 

Přihlášení je možné provést přes odkaz níže nebo postupem uvedeným nahoře. 

Pro první přihlášení do profilu člena je nutné rozkliknout žádost o heslo (je možné i kliknutím na obrazovce): https://databaze.cls.cz/zapomenute-heslo-clena a vložit svůj email (evidovaný v členské databázi ČLS JEP) a evidenční číslo člena (= variabilní symbol z platební výzvy členských poplatků), na email bude doručen odkaz pro změnu hesla. Dále je již možné se přihlásit pod novým heslem na https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena 

Manuál k profilu člena - https://www.cls.cz/aktuality/manual-pro-cleny-prihlaseni-do-profilu-clena-cls-jep-12187 

Upozornění: pro zasílání členských příspěvků platí samostatný účet č. 190837708/0300. Ke spárování došlé platby s konkrétním členem ČLS JEP je vždy nutné uvést variabilní symbol (= evidenční číslo člena).


Dotazy k vašemu členství nebo poplatkům vám rádi zodpovíme na cle@cls.cz nebo tel. +420 224 266 223


v Praze, dne 13. 6. 2022 

Centrální evidence členů 
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s. 
Sokolská 490/31 120 00 Praha 2
    © 2024 ČLS JEP | Vytvořila a spravuje MeDitorial
    Online verze | Odhlášení zpravodaje Newsletter ČLS JEP
    Veškeré zpravodaje ČLS JEP Vám zasíláme na základě Vašeho předchozího souhlasu.
    Odhlásit si všechny emaily od ČLS JEP můžete zde.