Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Plk. gšt. Prof. MUDr. Jan Österreicher, PhD.

Vzdělání:

 • 1986-1990 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova v Praze 6 – Ruzyni (vyřazen se zápisem na Desku Cti jako nejlepší absolvent ročníku)
 • 1990-1996 Vojenská Lékařská Akademie Jana Evangelisty Purkyně a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, studijní obor všeobecného lékařství (MUDr.)
 • 1996-1999 Vojenská Lékařská Akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, studijní program Doktorské studium v oboru vojenské radiobiologie (Ph.D.)
 • 2001 – Habilitace v oboru vojenská radiobiologie, Vojenská Lékařská Akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové
 • 2005  NATO Defence College, Senior Course 106 – kurz Evropské bezpečnostní politiky, 1 semestr, Řím, Itálie
 • 2008 – Jmenování univerzitním profesorem v oboru vojenské radiobiologie, Univerzita obrany
 • 2008-2009- Kurz Generálního štábu, Univerzita obrany, Brno

Systematizované funkce:

 • 1996-1997 – interní student DSP, katedra radiobiologie, Vojenská Lékařská Akademie Jana Evangelisty Purkyně, Hradec Králové
 • 1998-2002 - vedoucí skupiny zobrazovacích metod, posléze radiační patologie, Ústav radiobiologie a imunologie, Vojenská Lékařská Akademie Jana Evangelisty Purkyně
 • 2002-2003 – vedoucí oddělení radiobiologie, Ústav radiobiologie a imunologie, Vojenská Lékařská Akademie Jana Evangelisty Purkyně
 • 2003-2009 – vedoucí katedry radiobiologie, Vojenská Lékařská Akademie Jana Evangelisty Purkyně posléze Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové.
 • 2009-dosud – velitel Nemocniční základny, Armáda ČR

Akademické funkce:

 • 1997-2002 – člen Akademického senátu, Vojenská Lékařská Akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové
 • 2002-2004 – předseda Akademického senátu, Vojenská Lékařská Akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové
 • 2004-2007 (vyjma studia na NATO Defence College) – prorektor pro vědeckou činnost Univerzity obrany v Brně
 • 2008-2009 – místopředseda Akademického senátu, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Vojenská praxe:

 • 2003 – styčný důstojník kontingentu polní nemocnice v Basře, Irák
 • 2004 – NATO Response Force – 3; CBRN Joint Assessment Team, radiobiolog
 • 2006 – NATO Response Force – 8; CBRN Joint Assessment Team, radiobiolog a toxikolog
 • 2007-2008 – KFOR, Multinational Task Force (Center), Medical Manager, Lipjan, Kosovo
 • 2008 – ISAF, styčný důstojník kontingentu polní nemocnice, Kábul, Afghanistán
 • 2009– náčelník polní nemocnice CZE-SVK EU Battle Group

Vědecká praxe:

 • 1993-1996 – Fingerlandův ústav patologie, pomocná vědecká síla
 • 1999 a 2000 – Institut für Radiobiologie, SanitätsAkademie der Bundeswehr, München, Německo (celkem 3 měsíce)
 • 2001 – Gray Cancer Institute, London, United Kingdom (1 měsíc)
 • 2001-2002 – Katedra jaderné fyziky pevných látek, Fyzikální fakulta, Univerzita Lipsko, Německo (11 měsíců)

Jazyková znalost: Anglický jazyk SLP dle STANAG 6001 na úrovni 3333.

Bezpečnostní prověrka: TAJNÉ a NATO SECRET do roku 2015

Vojenské Dekorace:

 • Záslužný kříž MO III. a II. stupně
 • Medaile za službu v zahraničí III. stupně– Irák
 • Medaile za službu v zahraničí III. stupně– Afganistán
 • Medaile za službu v zahraničí III. stupně– Kosovo
 • Medaile za službu v zahraničí III. stupně–  bojová mise
 • Medaile za službu v zahraničí II. stupně Slovenských ozbrojených sil
 • Medaile MO za službu v NATO Response Force – 1. a 2. stupeň
 • NATO non-V article medal – Kosovo
 • NATO non-V article medal – Afghanistán
 • Medaile MO za službu III. a II. Stupně
 • řada kontingentálních a útvarových pamětních odznaků se stužkou

Publikační aktivita:

Je autorem nebo spoluautorem více než 110 publikací, z toho 44 v mezinárodních impaktovaných časopisech, jakož i 11 skript a učebních textů. Tyto publikace byly citovány více než 360 krát v Science citation index.

Členství v pracovních komisích a skupinách NATO:

 • člen stálé skupiny NATO CBRN MEDICAL WG
 • člen pracovní skupiny TG-099 (radiobiology)
 • člen klubu Anciens NATO Defence College

Stav: rozvedený, 2 děti