Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pocty a ceny

POCTY A CENY udělované organizačními složkami a předsednictvem ČLS JEP, z.s.

Vystavení všech diplomů k oceněním zajišťuje Sekretariát ČLS JEP, z.s.

 Organizační složky ČLS JEP, z.s. udělují:

  • Ceny za vědecké publikované práce
  • Čestné členství organizační složky ČLS JEP, z.s.

 Předsednictvo ČLS JEP, z.s. uděluje:

Archiv:

POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2020
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2019
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2018
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2017
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2016
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2015
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2014
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2013
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2012
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2011
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2010
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2009
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2008
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2007
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2006
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2005
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2004
POCTY udělené členům ČLS JEP, z.s. v roce 2003