Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Pracovní skupiny a komise | Pracovní skupiny

Při předsednictvu ČLS JEP, z.s. pracují tyto pracovní skupiny:

 • Dohodovací řízení k Sazebníku zdravotních výkonů, vedoucí Martin Anders, Ph.D.
 • Léková politika a kategorizace léčiv, vedoucí prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
 • Rada pro akreditaci klinických laboratoří, vedoucí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře ČLS JEP, z.s.) www.naskl.cz
 • Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví, vedoucí MUDr. Mgr. Petr Struk
 • Pracovní skupina pro posuzování nevědeckých léčebných a diagnostických metod, vedoucí prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
 • Historie ČLS JEP, z.s.
 • Akademie lékařské etiky, vedoucí doc. MUDr. PhMgr. Jan Payne, PhD.
 • Prevence rizikového chování, vedoucí prof. MUDr. Michal Miovský, Ph.D.
 • Pro personalisovanou medicínu, vedoucí - prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
 • Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku, vedoucí prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
 • Pracovní skupina pro cystickou fibrózu, vedoucí MUDr. Lukáš Homola
 • Pracovní skupina podpory rozvoje zdravotní gramotnosti, vedoucí PhDr. Zdeněk Kučera
 • Pracovní skupina pro oblast spánkové medicíny, MUDr. Jana Vyskočilová

Pracovní skupina pro oblast řešení problému hojení ran, diagnostiky a komplexní léčby

prim. MUDr. Bureš Ivo
tel: 466-654335

ivo.bures@nempk.cz

Pracovní skupina pro oblast tělovýchovného lékařství

doc. MUDr. Matoulek Martin, Ph.D.
tel: 224-962991
mmato@lf1.cuni.cz

Pracovní skupina pro oblast diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy

doc. MUDr. Vrablík Michal, Ph.D.
tel: 604-236637
vrablikm@seznam.cz

Pracovní skupina pro oblast problému anatomie

prof. MUDr. Smetana Karel, DrSc.
tel: 224-965873
Karel.Smetana@lf1.cuni.cz

Pracovní skupina pro oblast ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

prof. MUDr. Dungl Pavel, DrSc.
tel: 266-082829
ort@bulovka.cz

Pracovní skupina pro oblast nefrologie

prof. MUDr. Tesař Vladimír, DrSc., MBA, FASN
tel: 267 162 579739 035 601
vladimir.tesar@vfn.cz

Pracovní skupina pro oblast neuropsychofarmakologie 

Mgr. Horáková Petra
tel: 775-592277
horakova@cnps.cz

Pracovní skupina farmakoekonomiky a hodnocení zdravotnických technologií 

MUDr. Jana Skoupá, MBA
tel: 602-248713
jana.skoupa@iol.cz

Pracovní skupina pro oblast aplikované behaviorální analýzy

MUDr. Jana Gandalovičová
tel: 777-831411
psaba@centrum.cz

Pracovní skupina podpory rozvoje zdravotní gramotnosti

PhDr. Zdeněk Kučera
tel: 602-222784
zdenku@gmail.com

Pracovní skupina pro oblast spánkové medicíny

MUDr. Jana Vyskočilová
tel: 603 163 235
mudr.janavyskocilova@gmail.com