Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Pracovní skupiny a komise

Pracovní skupiny

Při předsednictvu ČLS JEP, z.s. pracují tyto pracovní skupiny:

  • Dohodovací řízení k Sazebníku zdravotních výkonů, vedoucí doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. 
  • Léková politika a kategorizace léčiv, vedoucí prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc
  • Rada pro akreditaci klinických laboratoří, vedoucí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře ČLS JEP, z.s.) www.naskl.cz
  • Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví, vedoucí Ing. Martin Zeman
  • Historie ČLS JEP, z.s.
  • Pro posuzování nevědeckých léčebných a diagnostických metod, vedoucí prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
  • Akademie lékařské etiky, vedoucí doc. MUDr. PhMgr. Jan Payne, PhD.
  • Prevence rizikového chování, vedoucí doc. MUDr. Michal Miovský, Ph.D.
  • Pro personalisovanou medicínu, vedoucí - prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
  • Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku , vedoucí prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.