Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | English info | Praesidium of CzMA

Praesidium
(15 members, elected on 28st January 2015) 

Chairman:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Honorary Chairman:

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

1st Vice-chairman:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

2nd Vice-chairman:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

3rd Vice-chairman:

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Scientific Secretary:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Chief Teller:

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

 Members:

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

 

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

 

MUDr. Otto Herber

 

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

 

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

 

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

 

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Audit Committee

Chairman:

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Vice-chairman:

MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.

Members:

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

 

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.