Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Předsednictvo 1999 - 2003
předseda: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
místopředsedové: prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.
prof. MUDr. Bohumil Ticháček, DrSc.
pokladník: prof. MUDr. Václav Janoušek, DrSc.
členové: prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc.
prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
doc. MUDr. Václav Fessl, CSc.
MUDr. Otto Herber
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.
doc. MUDr. Milan Kment, CSc.
doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc.
MUDr. Jaroslav Přehnal
prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc.
MUDr. Jan Tuček 

Revizní komise

předseda: prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
místopředseda: prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.
členové: MUDr. Jiří Appelt
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
doc. MUDr. Jan Kvasnička, CSc. 

Prosinec 2002: Prof. Fučíková a Dr. Petr ukončili svoji činnost v předsednictvu ČLS JEP. Jako další členové jsou prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. a MUDr. Jaroslav Přehnal. Vědecký sekretář zatím nebyl jmenován, takže funkce vědeckého sekretáře zůstane neobsazena.