Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Vedoucí centra WHO pro studium diabetu
Vedoucí Diabetologického centra Baťovy nemocnice Zlín

Absolvent lékařské fakulty PU Olomouc v roce 1957.
Od r. 1970 přednosta interního oddělení nemocnice ve Zlíně, vybudování pracoviště, které je od 1.1.1983 ustaveno jako školící pracoviště Interní katedry ILF, později IPVZ. Přednostou interní kliniky, opakovaně potvrzen konkursními řízeními. Od 1.10.2002 vedoucí Diabetologického centra BN.
Atestace 1. a 2. stupně z vnitřního lékařství /1961,1966/. Externí aspirantura na Lékařské fakultě University Karlovy Praha, obhajoba kandidátské dizertační práce v r. 1967.
1.10.1979 jmenován docentem vnitřního lékařství po obhajobě habilitační práce ve Vědecké radě Masarykovy university Brno. 1986 získává titul doktor lékařských věd po obhajobě doktorské dizertační práce ve Vědecké radě University Karlovy Praha.
4.6.1992 jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor vnitřní lékařství.
12.4.1988 je pracoviště jmenováno WHO Collaborating Center pro studium diabetu a prof. Rybka jmenován ředitelem centra do roku 2007. Od r. 1992 je pověřeným pracovníkem WHO a IDF pro realizaci Saintvincentské deklarace v České republice a od r. 1995 předsedou Koordinačního centra pro realizaci Saintvincentské deklarace v ČR se sídlem ve Zlíně. Vedoucí spolupracujícího centra Světové zdravotnické organizace ČR.

Člen mezinárodních společností:
ADA - Americká diabetologická asociace - člen 3 odborných pracovních skupin
EASD - Evropská asociace pro studium diabetu
IDF - Mezinárodní diabetologická federace - člen skupiny pro postgraduální edukaci
Člen redakční rady mezinárodních časopisů DIABET, LIFE with DIABETES a Journal of Diabetes and its Complications
Člen redakční rady Vnitřní lékařství, MediClub a MediCentrum, Update, Kardiologická revue a Interní medicíny pro praxi
Předseda redakční rady DIA ŽIVOT
Česká internistická společnost J.E.Purkyně - člen výboru
Česká diabetologická společnost J.E.Purkyně - předseda revizní komise
Předsednictvo České lékařské společnosti J.E.Purkyně - člen revizní komise
Spolek lékařů Zlín - Kroměříž - Uherské Hradiště - předseda
Studijní pobyty především v USA - 1983 - 84 stipendium WHO, v roce 1988 absolvent Fulbrightovy nadace USA a další.
Autor více než 420 přednášek, 265 odborných statí publikovaných v našich i zahraničních časopisech a 13 monografií.
Organizátor řady národních a mezinárodních lékařských kongresů.