Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | English info | Secretariat of CzMA

The secretariat of the organisation is located on the 4th floor of Lékařský dům (Medical House), Sokolská 31, Prague 2. The offices of the chairman and director of the secretariat of CzMA are located on the same floor.

Bellow are contact details of managers of particular departments:

Director of the Secretariat of CzMA
Eva Ponocná
phone 224 26 62 14, email: evaponocna@cls.cz

Assistant to prof. Svačina
PhDr. Jaroslava Veselá
phone 224 26 62 23, email: czma@cls.cz

Secretariat of CzMA
Dana Hanušová
phone 224 26 62 23, email: czma@cls.cz

Economic department of CzMA
Manager: Magdalena Menclová
phone 224 26 62 18, email: menclova@cls.cz

Economic and technical administration of CzMA
Manager: Hana Hřibová
phone 224 26 62 17, email: hs@cls.cz

Publishing and press department of CzMA
Barbora Šmejkalová
phone 00420 296 18 18 05, e-mail: nto@cls.cz