Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc.

Místo narození:  Louny
Rodinný stav:  vdaná
Děti:  2 synové, 1 dcera
Národnost:  česká
Občanství:  Česká republika
Bydliště:  Rašínovo nábř. 66, Praha 2

Zaměstnaná jsem v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK Praha od roku 1969 jako vědecký pracovník, v rámci ústavu pracuji jako vedoucí genetického poradenství

Studium:

  • 1956 - 1962 - FDL UK Praha
  • 1962 - 1969 - UEBG ČSAV Praha
  • 1. atestace z pediatrie 1964
  • 2. atestace z lékařské genetiky 1973
  • obhajoba kandidátské práce 1974
  • obhajoba doktorské disertační práce 1988
  • habilitace 1991, jmenovací řízení 1992

Současné zařazení:  vedoucí genetické poradny ÚBLG

Hlavní zájmy:  klinická genetika, syndromologie, populační genetika