Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Sekretariát organizace | Sekretariát ČLS JEP, z.s.

Sekretariát organizace sídlí ve 4. patře Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

V souvislosti se současnou situací spojenou s pandemií COVID-19 nás kontaktujte především e-mailem a na mobilních telefonech.

Úřední hodiny:
Po - Čt od 8:00 do 16:00 hodin
Pá od 8:00 do 15:00 hodin

Lékařský dům je otevřen Po-Pá od 7,00 do 20,00 hodin.

Kontakty na jednotlivá oddělení:

Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.
Marcela Havlíková
telefon: 224 266 226
GMS: 778 47 10 07 
e-mail: havlikova@cls.cz

Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.
Dana Hanušová
telefon: 224 26 62 23
GMS: 773 30 70 09 
e-mail: cle@cls.cz

Ekonomické oddělení ČLS JEP, z.s.
vedoucí: Magdalena Menclová
telefon: 224 26 62 18
GSM: 605 57 26 07
e-mail: menclova@cls.cz

Hospodářsko technická správa ČLS JEP, z.s.
vedoucí: Hana Hřibová
telefon: 224 26 62 17
GSM: 606 62 41 65
e-mail: hs@cls.cz

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP, z.s.
Mgr. Silvie Hájková
Tel/fax: 296 181 805
GSM: 773  737 782
E-mail: nto@cls.cz

Sekretariát ČLS JEP, z.s. - ředitelka sekretariátu
Monika Šenderová
GSM: 731 476 665
e-mail: monika.senderova@cls.cz

Sekretariát ČLS JEP, z.s.
PhDr. Jaroslava Veselá
telefon: 224 26 62 23
GSM: 603 55 38 79
e-mail: czma@cls.cz

Sekretariát ČLS JEP, z.s.
Dana Hanušová
telefon: 224 26 62 23 
GSM: 773 30 70 09
e-mail: czma@cls.cz


Sekretariát ČLS JEP, z.s. zajišťuje:

  • Vystavení diplomů k ocenění
    Organizační složky ČLS JEP, z.s. (Odborné společnosti a Spolky lékařů) udělují svým členům čestné členství a jiné ocenění. Sekretariát ČLS JEP, z.s. zajistí vyhotovení diplomů.
  • Vyplacení odměny za publikační činnost
    Výbory organizačních složek ČLS JEP, z.s. udělují svým členům ceny za původní vědecké práce publikované v uplynulém kalendářním roce. Sekretariát ČLS JEP, z.s. zajistí vyplacení odměny.
  • Akreditace odborných akcí u ČLK

Služby poskytované sekretariátem ČLS JEP, z.s. organizačním složkám a členům ČLS JEP, z.s. v rámci části členského příspěvku určeného ČLS JEP, z.s. ke stažení zde. [DOC]

Veškeré formuláře Sekretariátu naleznete v bodu Sekretariát organizace - formuláře ke stažení.