Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Léčebné standardy | Seznam doporučených postupů

Seznam doporučených postupů v primární péči, autorů a odborných společností, které je garantují (jsou užity neoficiální zkrácené názvy jednotlivých odborných společností).

Autor (autoři) Název doporučeného postupu Odborná společnost
MUDr. Petra Cetkovská Acne vulgaris dermatovenerologická
Doc. MUDr. Josef Bednařík, CSc. a
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Akutní bolesti v lumbosakrální oblasti z pohledu neurologa neurologická
MUDr. Milan Ticháček a
MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Akutní intoxikace po požití léků urgentní medicíny a
medicíny katastrof
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Akutní koronární syndromy kardiologická
Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Akutní psychotická epizoda psychiatrická
Prof. MUDr. Karel Opatrný, CSc. et al. Akutní selhání ledvin nefrologická
Doc. MUDr. František Záťura, CSc. a
Oldřích Šmakal
Akutní skrotum urologická
MUDr. Pavel Kabíček et al. Akutní stavy způsobené návykovými látkami u dětí a
dorostu
dorostového lékařství
Doc. MUDr. Ivo Přerovský, DrSc. Akutní žilní trombóza angiologická
MUDr. Ester Seberová Alergická rýma alergologická a
imunologická
MUDr. Pavel Frühauf, CSc. Alergie na bílkovinu kravského mléka pediatrická
MUDr. Jan Šturma, CSc. a
MUDr. Vladimír Černý, CSc.
Ambulantní anestézie, monitorovaná anesteziologická péče a
sedace při vědomí
anesteziologie, resuscitace a
intenzívní medicíny
Prof. MUDr. Václav Čepelák, DrSc. Ambulantní antikoagulační léčba angiologická
Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. et al. Ambulantní péče o nezávažné popáleniny popáleninové medicíny
Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Anaerobní infekce chirurgická
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. Anafylaktické reakce alergologická a
imunologická
Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla Anémie u chronických nemocí hematologická
Prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc. Aneurysmata aorty a
tepen
chirurgická
MUDr. Hana Papežová, CSc. Anorexia nervosa, bulimia nervosa psychiatrická
Doc. MUDr. Jiří Widimský, CSc. (jr.) Arteriální hypertenze pro hypetenzi
Doc. MUDr. Jan Lata, CSc. a
MUDr. Tomáš Vaňásek, PhD.
Ascites hepatologická
MUDr. Viktor Kašák et al. Astma bronchiale pneumologická a
ftizeologická
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. Autoimunitní hepatitida hepatologická
MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Autoimunní hemolytická anémie hematologická
MUDr. Lubomír Hakl, CSc. a
MUDr. Olga Haklová
Bolest při akutním herpes zoster a
při postherpetické neuralgii
pro studium a
léčbu bolesti
Doc. MUDr. Ivo Šlapák et al. Bolest ucha
Prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc. a
Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.
Bolesti hlavy myoskeletální etiologie myoskeletální medicíny
MUDr. Jan Rottenberg a
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Bolesti v krku otorinolaryngologická a
chirurgie hlavy a
krku
MUDr. Tomáš Paleček et al. Bolesti v kříži spondylochirurgická
Doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. a
MUDr. Pavel Kacerovský
Bolesti zad vertebrogenního původu spondylochirurgická
MUDr. Jiří Kobr Bronchiolitis acuta pediatrická
Doc. MUDr. Miloš Pešek, CSc. et al. Bronchogenní karcinom pneumologická a
ftizeologická
Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. Cizí tělesa v GIT chirurgická
MUDr. Karel Lukáš, CSc. Crohnova choroba gastroenterologická
Doc. MUDr. Václav Dostál et al. Cytomegalovirová infekce infekčního lékařství
Prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc. a
MUDr. Jan Cienciala
Deformity páteře spondylochirurgická
Doc. MUDr. Jan Pech, CSc. Deformity ruky a
zápěstí revmatického původu
chirurgie ruky a
rehabilitace
Doc. MUDr. Jan Pech, CSc. Deformity ruky nerevmatického původu chirurgie ruky a
rehabilitace
Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc. Deprese psychiatrická
Doc. MUDr. Vladimír Komárek a
MUDr. Jan Hadač
Dětská mozková obrna dětské neurologie
MUDr. Miloš Rajman a
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Dezinfekce a
sterilizace
chirurgická
Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. et al. Diabetes mellitus a
fyzická zátěž
diabetologická
MUDr. Kateřina Andělová Diabetes mellitus v těhotenství diabetologická
Prof. MUDr. Josef Dvořák, CSc. Diabetická gangréna chirurgická
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Diabetická nefropatie nefrologická
MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. Diabetická noha diabetologická
MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. Dietní léčba diabetiků diabetologická
kol. autorů Dispenzarizace dědičných nádorových syndromů onkologická
MUDr.Libuše Čeledová Ph.D. Doporučený postup pro posudkové a praktické lékaře - Posuzování zdravotního stavu dětí a žadatelů pro účely náhradní rodinné péče dle zákona č. 359/1999 Sb. O sociální ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor posudkové služby
Prof. MUDr. František Řehák, DrSc. Dysfagie, afagie a
odynofagie
chirurgická
Prof. MUDr. Anton Kollár, DrSc. Dysfonie otorinolaryngologická a
chirurgie hlavy a
krku
MUDr. Tomáš Daněk a
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Embolie a
trombózy tepen dolních končetin
chirurgická
MUDr. Hana Binková a
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Epistaxe otorinolaryngologická a
chirurgie hlavy a
krku
MUDr. Petr Herle a
MUDr. Jiří Appelt
Erysipel všeobecného lékařství
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. a
Prof. MUDr. Jan Němec, DrSc.
Eufunkční struma endokrinologická
Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. Expanzivní procesy mediastina chirurgická
MUDr. Jan Lejčko Fantomová bolest pro studium a
léčbu bolesti
MUDr. Josef Gut a
Doc. MUDr. Josef Hoza, CSc.
Febrilie u dětí pediatrická
Doc. MUDr. Vladimír Komárek a
MUDr. Jan Hadač
Febrilní křeče dětské neurologie
Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. Fibrilace síní kardiologická
MUDr. Ing. Filip Závada Funkční dyspepsie horní a
dolní
gastroenterologická
Prof. MUDr. Jan Němec, DrSc. a
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
Funkční tyroidální poruchy endokrinologická
Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. a
Doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc.
Gastroduodenální peptický vřed gastroenterologická
MUDr. Josef Drbal Germinativní nádory varlat onkologická
Prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. Glomerulární proteinurie a
hematurie
nefrologická
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Glomerulonefritis nefrologická
MUDr. Vladimír Študent, PhD. a
Doc. MUDr. František Záťura, CSc.
Hematurie urologická
MUDr. Radovan Kubeš Hemofilická artropatie a
další postižení pohybového aparátu krvácivými stavy
ortopedická a
traumatologická
MUDr. Aleš Tauchman et al. Hemoptýza pneumologická a
ftizeologická
Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. a
MUDr. Hanuš Rozsypal
HIV infekce infekčního lékařství
MUDr. Jiřina Hobstová, CSc. Hnisavá meningitida infekčního lékařství
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. a
MUDr. Zdeněk Král
Hodgkinova choroba onkologická
MUDr. Petr Aulický, MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (editor), MUDr. Pavel Suk, Ph.D., MUDr. Ondřej Škoda, Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., EDIC Hodnocení neurologické prognózy dospělých pacientů po srdeční zástavě intenzivní medicíny
MUDr. Josef Jakubec, CSc. Hydrocefalus neurochirurgická
MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. Hydrokéla, varikokéla, spermatokéla urologická
Doc. MUDr. Petr Morávek, CSc. a
MUDr. Ivo Novák
Hydronefróza urologická
MUDr. Václav Hána, CSc. a
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Hyperkortizolismus endokrinologická
Prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc. Hypermobilita myoskeletální medicíny
Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc. Hyperparatyreóza endokrinologická
MUDr. Vladimír Weiss a
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Hyperprolaktinémie endokrinologická
Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc. Hypoparatyreóza endokrinologická
MUDr. Michal Kršek, CSc. a
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Hypopituitarismus v dospělosti endokrinologická
Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Chemická poranění chirurgická
Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. Chirurgická onemocnění pleury a
pleurální dutiny
chirurgická
MUDr. Pavel Gebouský et al. Chlamydiové infekce infekčního lékařství
Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc. Chlopenní srdeční vady v dospělosti kardiologická
MUDr. Roman Havlík, PhD. a
Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.
Cholelitiáza chirurgická
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. Choroba Calve-Leeg-Perthesova ortopedická a
traumatologická
Doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc. Chronická arteriální insuficience dolních končetin angiologická
MUDr. Dana Vondráčková a
MUDr. František Neradilek
Chronická bolest s výjimkou onkologické pro studium a
léčbu bolesti
MUDr. Tomáš Papajík, CSc. et al. Chronická lymfatická leukémie hematologická
Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. Chronická obstrukční plicní nemoc pneumologická a
ftizeologická
Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. Chronická pankreatitida gastroenterologická
Doc. MUDr. Ivo Přerovský, DrSc. a
Doc. MUDr. Karel Roztočil
Chronická žilní insuficience angiologická
Doc. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. a
Doc. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
Chronické srdeční selhání - diagnostika kardiologická
Doc. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. a
Doc. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
Chronické srdeční selhání - léčba kardiologická
MUDr. Stanislav Plíšek, PhD. et al. Chronické virové hepatitidy hepatologická
MUDr. Jaroslav Kapla et al. Chřipka infekčního lékařství
Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. a
Doc. MUDr. Vladislav Krtek, CSc.
Ikterus - diferenciální diagnostika hepatologická
MUDr. Kateřina Bartoníčková Infekce dolních močových cest urologická
MUDr. Bohumil Seifert a
MUDr. Eva Charvátová
Infekce Helicobacter pylori všeobecného lékařství
Prof. MUDr. Karel Matušovic, DrSc. a
MUDr. Marie Vrzáňová
Infekce močových cest nefrologická
MUDr. Eliška Bébrová Infekce močových cest - mikrobiologická diagnostika pro epidemiologii a
mikrobiologii
Doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc. a
Doc. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.
Infekce viry herpes simplex infekčního lékařství
Doc. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. a
Doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.
Infekce viry herpes zoster infekčního lékařství
MUDr. Jiří Beneš, CSc. a
Prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc.
Infekční endokarditida kardiologická
MUDr. Eliška Bébrová Infekční gastroenteritidy - mikrobiologická diagnostika pro epidemiologii a
mikrobiologii
MUDr. Jan Galský , CSc. a
MUDr. Stanislav Plíšek, PhD.
Infekční mononukleóza infekčního lékařství
MUDr. Petr Šlauf Infekční perianální afekce chirurgická
MUDr. Jana Táborská a
MUDr. Svatava Virtová
Infekční průjmy infekčního lékařství
MUDr. Libor Zámečník a
Doc. MUDr. Tomáš Hanuš, CSc.
Inkontinence moči urologická
Doc. MUDr. Miroslav Merta, CSc. Intersticiální nefritidy nefrologická
Prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc. a
MUDr. Tomáš Vaňásek, PhD.
Jaterní cirhóza hepatologická
MUDr. Pavel Trunečka et al. Jaterní selhání hepatologická
MUDr. Jan Fischer Karcinom čípku děložního onkologická
Doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Karcinom jícnu onkologická
MUDr. Olga Přibylová Karcinom ovaria onkologická
Doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. Karcinom pankreatu chirurgická
MUDr. Michaela Matoušková et al. Karcinom prostaty urologická
Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. a
MUDr. Jan Novotný
Karcinom prsu onkologická
MUDr. Alena Jelínková Karcinom těla děložního onkologická
Doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Karcinom žaludku onkologická
Doc. MUDr. Eva Topinková, CSc. et al. Kognitivní poruchy ve vyšším věku - diferenciální diagnostika gerontologická a
geriatrická
MUDr. Miroslav Zavoral, PhD. a
MUDr. Petra Ladmanová
Kolorektální karcinom - diagnostika a
léčba
gastroenterologická
MUDr. Miroslav Zavoral, PhD. a
MUDr. Petra Ladmanová
Kolorektální karcinom - screening a
dispenzarizační programy
gastroenterologická
Prof. MUDr. František Řehák, DrSc. Komplikace operačních ran chirurgická
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc. Komunitní pneumonie dospělých pneumologická a
ftizeologická
Prof. MUDr. Olga Hníková, CSc. Kongenitální hypotyreóza endokrinologická
MUDr. Eliška Dastychová, CSc. Kontaktní ekzém - dermatitida dermatovenerologická
Doc. MUDr. Vladimír Teplan, CSc. Konzervativní léčení chronické renální insuficience nefrologická
MUDr. Magdalena Skořepová, CSc. Kožní mykózy a
onychomykózy
dermatovenerologická
MUDr. Hana Nechvátalová Kožní prekancerózy dermatovenerologická
MUDr. Michal Tichý, CSc. Kraniocerebrální poranění u dětí neurochirurgická
MUDr. Lukáš Sákra a
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Krvácení do dolní části GIT chirurgická
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. Krvácení do horní části GIT chirurgická
Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. Kryptorchismus urologická
Doc. MUDr. František Tecl, CSc. Kýly v dětském věku dětské chirurgie
MUDr. Vladimír Ninger a
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Kýly v oblasti třísla chirurgická
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. Léčba kortikoidy internistická
Doc. MUDr. Sylvie Sulková, CSc. a
Prof. MUDr. Karel Opatrný, CSc. (jr.)
Léčení renálního selhání metodami RRT (renal replacement therapy) nefrologická
MUDr. Miroslav Dvořák et al. Lékařské vyšetření při ovlivnění alkoholem pro Policii ČR - oficiální protokol soudního lékařství a
soudní toxikologie
MUDr. Miroslav Dvořák et al. Lékařské vyšetření zraněné osoby pro Policii ČR soudního lékařství a
soudní toxikologie
Doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc. Lékové exantémy dermatovenerologická
MUDr. Hana Duchková, DrSc. Lichen planus dermatovenerologická
MUDr. Pavel Dlouhý Lymeská borelióza infekčního lékařství
Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. et al. Maligní melanom onkologická
Prof. MUDr. Josef Bilder, CSc. Maligní nádory a
prekancerózy v maxilofaciální oblasti
maxilofaciální chirurgie
Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. Melanocytové névy dermatovenerologická
MUDr. Vlastimil Jindrák Mikrobiologické podklady pro cílenou antimikrobiální léčbu komunitních respiračních infekcí pro epidemiologii a
mikrobiologii
MUDr. Miroslav Vaverka, CSc. a
MUDr. Lumír Hrabálek
Míšní poranění neurochirurgická
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. a
Doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Mnohočetný myelom onkologická
MUDr. Anna Mydlilová Morbus hemoragicus neonatorum neonatologická
MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Myelodysplastický syndrom hematologická
Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc. a
MUDr. Michaela Matoušková
Nádory ledvin urologická
MUDr. Michaela Matoušková et al. Nádory močového měchýře urologická
Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc. Nádory zevního genitálu u muže urologická
MUDr. Hana Houšťková, CSc. a
Prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.
Náhlá smrt kojenců soudního lékařství a
soudní toxikologie
MUDr. Milan Ticháček a
MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Náhlé cévní mozkové příhody urgentní medicíny a
medicíny katastrof
Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. a
Doc. MUDr. Helena Hájková, DrSc.
Náhlé příhody břišní - diferenciální diagnostika chirurgická
Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. a
Doc. MUDr. Helena Hájková, DrSc.
Náhlé příhody břišní ileózní chirurgická
Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. a
Doc. MUDr. Helena Hájková, DrSc.
Náhlé příhody břišní perforační chirurgická
Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. a
Doc. MUDr. Helena Hájková, DrSc.
Náhlé příhody břišní zánětlivé chirurgická
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. et al. Nedoslýchavost otorinolaryngologická a
chirurgie hlavy a
krku
MUDr. Aleš Petřík a
MUDr. Kateřina Bartoníčková
Nefrolitiáza urologická
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Nefrotický syndrom nefrologická
MUDr. Petr Šlauf Neinfekční perianální afekce chirurgická
Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc. Nejčastější poruchy vnitřního prostředí nefrologická
MUDr. Jana Popelová, CSc. a
MUDr. Petr Frídl, CSc.
Nejčastější vrozené srdeční vady v dospělosti kardiologická
Doc. MUDr. Sylvie Sulková, CSc. Nemoci ledvin a
vývodových močových cest v těhotenství
nefrologická
Doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. Nemocný po infarktu myokardu kardiologická
MUDr. Zuzana Šerclová a
Prof. MUDr. František Antoš, CSc.
Nemocný s ileostomií a
kolostomií
chirurgická
Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. Nervosvalová onemocnění neurologická
MUDr. Jiří Kozák et al. Neuropatická bolest pro studium a
léčbu bolesti
Doc. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. a
MUDr. Petr Kozler
Nitrolební expanze neúrazové a
úrazové etiologie
neurochirurgická
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Non - hodgkinské lymfomy onkologická
MUDr. Marie Kunešová a
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Obezita - diagnostika obezitologická
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. a
MUDr. Marie Kunešová
Obezita - léčba obezitologická
Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. Obstipace gastroenterologická
Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. Obstrukční ikterus chirurgická
Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. Obvazová technika a
immobilisace
chirurgická
Doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc. a
MUDr. Stanislav Rodný
Oční vady a
onemocnění u dětí
oftalmologická
MUDr. Zuzana Válková, CSc. et al. Oftalmologický pacient oftalmologická
Doc. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. et al. Onkologická bolest - diagnostika pro studium a
léčbu bolesti
Doc. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. et al. Onkologická bolest - léčba pro studium a
léčbu bolesti
MUDr. Ivo Kofránek Onkologie pohybového ústrojí ortopedická a
traumatologická
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. Ostatní nejčastější ulcera cruris dermatovenerologická
MUDr. Vladimír Medek a
MUDr. Ivan Kopecký
Osteoartróza ortopedická a
traumatologická
Doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc. a
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Osteoporóza - diagnostika pro metabolická onemocnění skeletu
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. a
Doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Osteoporóza - léčba pro metabolická onemocnění skeletu
Prof. MUDr. František Řehák, DrSc. Ošetření a
převaz rány
chirurgická
Prof. MUDr. Karel Novák, DrSc. Panaricia a
flegmóny ruky
chirurgická
MUDr. Hana Nechvátalová Paramaligní kožní projevy dermatovenerologická
Doc. MUDr. Alena Lobovská, CSc. a
RNDr. Eva Nohýnková, PhD.
Parazitární nemoci častého výskytu infekčního lékařství
Doc. MUDr. Evžen Růžička, CSc. a
Doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Parkinsonova nemoc neurologická
Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc. a
Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Patologické stavy v dutině ústní u dětí stomatologická
Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. et al. Péče o jizevnaté plochy po popálení popáleninové medicíny
MUDr. Zdenka Hajduková et al. Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí pracovního lékařství
Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. a
Doc. MUDr. Helena Hájková, DrSc.
Peritonitis acuta chirurgická
Doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. a
Doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc.
Pervazivní poruchy v dětství psychiatrická
MUDr. Jiří Chomiak Pes equinovarus congenitus ortopedická a
traumatologická
Doc. MUDr. Miloslav Marel, CSc. Pleurální syndrom pneumologická a
ftizeologická
Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc. a
Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Plicní embolie kardiologická
MUDr. Vladimír Medek Plochá noha dospělých ortopedická a
traumatologická
MUDr. Ondřej Adamec Plochá noha u dětí ortopedická a
traumatologická
Doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. Pohybová aktivita v prevenci civilizačních chorob všeobecného lékařství
Doc. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. et al. Polymyalgia rheumatica revmatologická
Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. et al. Polyneuropatie neurologická
Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Poranění břicha chirurgická
Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. a
Doc. MUDr. Helena Hájková, DrSc.
Poranění hrudníku chirurgická
MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Poranění končetin úrazové chirurgie
MUDr. Aleš Podškubka Poranění měkkého kolena ortopedická a
traumatologická
MUDr. Vilém Juráň et al. Poranění mozku neurochirurgická
MUDr. Pavel Šebesta, CSc. Poranění periferních cév chirurgická
MUDr. Jan Klener a
Doc. MUDr. František Tovaryš, CSc.
Poranění periferních nervů neurochirurgická
Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Poranění v maxilofaciální oblasti maxilofaciální chirurgie
Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. Poresekční syndromy (po resekcích na GIT) chirurgická
MUDr. Libor Šafařík Poruchy močení u mužů urologická
MUDr. Zdeněk Dítě a
MUDr. Jiří Doležal
Poruchy močení z funkčních a
anatomických příčin u dětí
urologická
Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. a
Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.
Poruchy vývoje zubů u dětí stomatologická
Prof. MUDr. Vladislav Klener, CSc. Poškození ionizujícím zářením a
kontaminace radionuklidy
pro ochranu před zářením
Doc. MUDr. Petr Hůlek, CSc. a
MUDr. Iva Hrubá
Poškození jater léky hepatologická
Doc. MUDr. Petr Hůlek, CSc. a
MUDr. Iva Hrubá
Poškození jater alkoholem hepatologická
Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. a
Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.
Prevence vzniku zubního kazu a
následných poruch orálního zdraví u dětí
dětské stomatologie
Doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc. Primární a
sekundární bolesti hlavy
neurologická
MUDr. Jindřiška Lebedová et al. Profesionální alergická rinitida pracovního lékařství
Doc. MUDr. Petr Brhel, CSc. et al. Profesionální nemoci pohybového aparátu a
nervů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování
pracovního lékařství
Doc. MUDr. Petr Brhel, CSc. et al. Profesionální průduškové astma pracovního lékařství
MUDr. Josef Kraus, CSc. a
Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc.
Progresivní chronická neurogenní onemocnění neurologická
Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc. a
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Progresivní svalová onemocnění neurologická
MUDr. Miroslav Dvořák et al. Prohlídka zemřelého lékařem mimo zdravotnické zařízení soudního lékařství a
soudní toxikologie
MUDr. Jitka Kytnarová Prostá obezita u dětí pediatrická
MUDr. Ilona Havlíková a
MUDr. Martin Tichý
Pruritus dermatovenerologická
MUDr. Milan Ticháček a
MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Předávkování a
otravy drogami
urgentní medicíny a
medicíny katastrof
Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. et al.
&
MUDr. Milan Ticháček
Přednemocniční péče o termický úraz
(mezioborové konsensuální doporučení)
popáleninové medicíny
&
urgentní medicíny a medicíny katastrof
Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc. Předoperační a
pooperační péče o diabetika
diabetologická
MUDr. Luboš Kotík, CSc. Předoperační vyšetření internistická
MUDr. Jan Bruthans, CSc. a
MUDr. Hana Skalická, CSc.
Předoperační vyšetření kardiaka před nekardiochirurgickými výkony kardiologická
Doc. MUDr. Věra Semrádová, CSc. Psoriáza dermatovenerologická
Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. Psychoterapie psychiatrická
Prof. MUDr. Karel Novák, DrSc. Pupeční a
ventrální kýly
chirurgická
Doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc. et al. Racionální vyšetřování při poruchách lipidového metabolizmu klinické biochemie
MUDr. Miluška Dolečková Radioterapie - péče o nemocné v jejím průběhu a
po jejím ukončení
radiační onkologie, biologie a
fyziky
Doc. MUDr. Jan Bureš, CSc. Refluxní choroba jícnu gastroenterologická
MUDr. Květoslav Novák a
Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
Renální kolika urologická
Doc. MUDr. Jaroslav Hrba, CSc. Revmatoidní artritida revmatologická
Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc. Role výživy v prevenci kardiovaskuárních chorob kardiologická
Doc. MUDr. Jiří Štork, CSc. Scabies dermatovenerologická
MUDr. Jiří Jenšovský, CSc. Sekundární osteoporóza revmatologická
MUDr. Hanuš Rozsypal Serózní meningitida a
akutní meningoencefalitida
infekčního lékařství
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. Sexuálně přenosné nemoci I. ("STD", resp. "STI") dermatovenerologická
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. Sexuálně přenosné nemoci II. ("STD", resp. "STI") dermatovenerologická
MUDr. Pavel Smilek, PhD. et al. Sinusitis otorinolaryngologická a
chirurgie hlavy a
krku
Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. Splenomegalie hematologická
MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc. a
MUDr. Michal Matějíček, CSc.
Statické deformity přednoží ortopedická a
traumatologická
MUDr. Jan Rottenberg a
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Stenózy velkých dýchacích cest otorinolaryngologická a
chirurgie hlavy a
krku
Doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc. Střevní parazitózy infekčního lékařství
MUDr. Jan Bytešník, CSc. Supraventrikulární tachykardie kardiologická
MUDr. Marie Sedláčková Syndrom bolestivého ramene revmatologická
MUDr. Jana Vyskočilová et al. Syndrom spánkové apnoe pneumologická a
ftizeologická
MUDr. Pavel Biskup Syndrom zanedbávaného, zneužívaného a
týraného dítěte
sociální pediatrie
MUDr. Josef Kautzner, CSc. Synkopa kardiologická
Prof. MUDr. Karel Novák, DrSc. Škytavka chirurgická
Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc. Tabakismus kardiologická
MUDr. Pavel Havránek Teploty nejasného původu internistická
MUDr. Vladimír Motyčka, CSc. Tetanus chirurgická
Prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc. Tinnitus otorinolaryngologická a
chirurgie hlavy a
krku
MUDr. Milan Ticháček a
MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Tonutí urgentní medicíny a
medicíny katastrof
MUDr. Václav Štědrý Totální endoprotéza kyčelního kloubu ortopedická a
traumatologická
MUDr. Petr Hajný Totální náhrada kolenního kloubu ortopedická a
traumatologická
MUDr. Rostislav Gromnica, PhD. et al. Traumatická vazoneuróza pracovního lékařství
MUDr. Miloslava Matýšková, CSc. a
Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Trombofilie hematologická
Doc. MUDr. Ivo Přerovský, DrSc. Tromboflebitida angiologická
Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. Trvalá kardiostimulace kardiologická
Doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc. Tumory a
pseudotumory v oblasti břicha a
břišní stěny
chirurgická
MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. et al. Uhlokopská pneumokonióza pracovního lékařství
MUDr. Karel Lukáš, CSc. Ulcerózní kolitida gastroenterologická
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. Ulcus cruris venosum dermatovenerologická
MUDr. Milan Ticháček a
MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Úraz elektrickou energií urgentní medicíny a
medicíny katastrof
MUDr. Milan Ticháček a
MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Úraz chladem urgentní medicíny a
medicíny katastrof
MUDr. Milan Ticháček a
MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Úraz teplem urgentní medicíny a
medicíny katastrof
MUDr. Aleš Petřík a
MUDr. Kateřina Bartoníčková
Ureterolitiáza urologická
MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Urgentní přednemocniční péče o pacienta s polytraumatem úrazové chirurgie
MUDr. Dagmar Košťálová Urticaria dermatovenerologická
MUDr. Ján Praško, CSc. Úzkostné poruchy psychiatrická
Prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc. Vadné držení těla, m. Scheuermann myoskeletální medicíny
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. Varixy dolních končetin chirurgická
MUDr. Radomír Šlapal, CSc. a
MUDr. Marie Kunčíková
Věkově vázané epileptické syndromy dětské neurologie
MUDr. Jana Jandová Vertebroviscerální syndromy myoskeletální medicíny
MUDr. Stanislav Plíšek, PhD. a
MUDr. Jan Galský , CSc.
Virové hepatitidy infekčního lékařství
Prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc. Vrozená adrenální hyperplazie endokrinologická
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. Vrozená kyčelní dysplasie ortopedická a
traumatologická
MUDr. Michal Tichý, CSc. a
Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.
Vrozené vývojové vady CNS a
krania
neurochirurgická
MUDr. Jaroslava Lukešová a
Mgr. Jana Woleská
Výběr a
příprava dětí pro náhradní rodinnou péči
sociální pediatrie
MUDr. Jiří Král, CSc. Vybraná kardiovaskulární onemocnění v těhotenství kardiologická
Doc. MUDr. Ivo Belšan, CSc. Vybrané nádory kůže dermatovenerologická
Prof. MUDr. Karel Novák, DrSc. a
MUDr. Miroslav Dvořák
Vyšetření a
ošetření zraněného (nemocného), který jeví známky ovlivnění alkoholem
chirurgická a
soudního lékařství a
soudní toxikologie
MUDr. Jan Šantora, CSc. et al. Využití diagnostických metod nukleární medicíny pro děti nukleární medicíny
MUDr. Jan Šantora, CSc. et al. Využití diagnostických metod nukleární medicíny pro dospělé nukleární medicíny
Doc. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. Využívání radiodiagnostických metod praktickými lékaři radiologická
MUDr. Jarmila Fišerová Základní a
specializovaná funkční vyšetření plic
pneumologická a
ftizeologická
Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. Záněty kůže a
podkoží
chirurgická
Doc. MUDr. Otto Lochmann, CSc. Zásady léčby antibiotiky II.
Doc. MUDr. Otto Lochmann, CSc. Zásady léčby antibiotiky I.
MUDr. Karel Nešpor, CSc. Závislost na návykových látkách a
související poruchy
psychiatrická
Doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc., M.D. et al. Závrať otorinolaryngologická a
chirurgie hlavy a
krku
MUDr. Pavol Jablonický et al. Zduření lymfatických uzlin krku otorinolaryngologická a
chirurgie hlavy a
krku
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. a
Doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Zvětšení lymfatických uzlin onkologická
Doc. MUDr. František Tecl, CSc. Zvláštnosti NPB v dětském věku dětské chirurgie