Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Léčebné standardy | Seznam zúčastněných společností

Seznam zúčastněných odborných společností (jsou užity neoficiální zkrácené názvy)


Odborná společnostPočet DPPořadové číslo
alergologická a imunologická2Alergická rýma, Anafylaktické reakce
anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny1Ambulantní anestézie, monitorovaná anesteziologická péče a sedace při vědomí
angiologická5Chronická žilní insuficience, Chronická arteriální insuficience dolních končetin, Ambulantní antikoagulační léčba, Akutní žilní trombóza, Tromboflebitida
dermatovenerologická17Acne vulgaris, Kontaktní ekzém - dermatitida, Ostatní nejčastější ulcera cruris, Psoriáza, Ulcus cruris venosum, Urticaria, Sexuálně přenosné nemoci I. ("STD", resp. "STI"), Kožní prekancerózy, Lékové exantémy, Sexuálně přenosné nemoci II. ("STD", resp. "STI"), Lichen planus, Kožní mykózy a onychomykózy, Scabies, Vybrané nádory kůže, Paramaligní kožní projevy, Pruritus, Melanocytové névy
dětské chirurgie2Kýly v dětském věku, Zvláštnosti NPB v dětském věku
dětské neurologie3Věkově vázané epileptické syndromy, Dětská mozková obrna, Febrilní křeče
dětské stomatologie1Prevence vzniku zubního kazu a následných poruch orálního zdraví u dětí
diabetologická5Diabetes mellitus v těhotenství, Dietní léčba diabetiků, Předoperační a pooperační péče o diabetika, Diabetes mellitus a fyzická zátěž, Diabetická noha
dorostového lékařství1Akutní stavy způsobené návykovými látkami u dětí a dorostu
endokrinologická9Eufunkční struma, Funkční tyroidální poruchy, Hyperkortizolismus, Hyperparatyreóza, Hyperprolaktinémie, Hypoparatyreóza, Hypopituitarismus v dospělosti, Kongenitální hypotyreóza, Vrozená adrenální hyperplazie
gastroenterologická9Gastroduodenální peptický vřed, Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba, Kolorektální karcinom - screening a dispenzarizační programy, Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida, Refluxní choroba jícnu, Funkční dyspepsie horní a dolní, Chronická pankreatitida, Obstipace
gerontologická a geriatrická1Kognitivní poruchy ve vyšším věku - diferenciální diagnostika
hematologická6Trombofilie, Anémie u chronických nemocí, Chronická lymfatická leukémie, Splenomegalie, Autoimunní hemolytická anémie, Myelodysplastický syndrom
hepatologická8Ascites, Jaterní cirhóza, Poškození jater alkoholem , Ikterus - diferenciální diagnostika, Chronické virové hepatitidy, Autoimunitní hepatitida, Jaterní selhání, Poškození jater léky
chirurgická39Dezinfekce a sterilizace, Diabetická gangréna, Dysfagie, afagie a odynofagie, Embolie a trombózy tepen dolních končetin, Infekční perianální afekce, Krvácení do dolní části GIT, Krvácení do horní části GIT, Kýly v oblasti třísla, Náhlé příhody břišní ileózní, Náhlé příhody břišní perforační, Náhlé příhody břišní zánětlivé, Neinfekční perianální afekce, Obstrukční ikterus, Obvazová technika a immobilisace, Ošetření a převaz rány, Panaricia a flegmóny ruky, Poranění břicha, Poranění hrudníku, Pupeční a ventrální kýly, Záněty kůže a podkoží, Komplikace operačních ran, Nemocný s ileostomií a kolostomií, Chirurgická onemocnění pleury a pleurální dutiny, Expanzivní procesy mediastina, Aneurysmata aorty a tepen, Cizí tělesa v GIT, Anaerobní infekce, Chemická poranění, Tetanus, Poranění periferních cév, Karcinom pankreatu, Škytavka, Náhlé příhody břišní - diferenciální diagnostika, Cholelitiáza, Poresekční syndromy (po resekcích na GIT), Tumory a pseudotumory v oblasti břicha a břišní stěny, Varixy dolních končetin, Peritonitis acuta, Vyšetření a ošetření zraněného (nemocného), který jeví známky ovlivnění alkoholem
chirurgie ruky a rehabilitace2Deformity ruky a zápěstí revmatického původu, Deformity ruky nerevmatického původu
infekčního lékařství14Hnisavá meningitida, Infekční mononukleóza, Serózní meningitida a akutní meningoencefalitida, Virové hepatitidy, Lymeská borelióza, Infekce viry herpes simplex, Infekce viry herpes zoster, Cytomegalovirová infekce, Chřipka, Chlamydiové infekce, Parazitární nemoci častého výskytu, Střevní parazitózy, HIV infekce, Infekční průjmy
internistická3Předoperační vyšetření, Teploty nejasného původu, Léčba kortikoidy
kardiologická16Akutní koronární syndromy, Fibrilace síní, Chlopenní srdeční vady v dospělosti, Nemocný po infarktu myokardu, Plicní embolie, Synkopa, Trvalá kardiostimulace, Vybraná kardiovaskulární onemocnění v těhotenství, Supraventrikulární tachykardie, Chronické srdeční selhání - diagnostika, Chronické srdeční selhání - léčba, Předoperační vyšetření kardiaka před nekardiochirurgickými výkony, Nejčastější vrozené srdeční vady v dospělosti, Tabakismus, Role výživy v prevenci kardiovaskuárních chorob, Infekční endokarditida
klinické biochemie1Racionální vyšetřování při poruchách lipidového metabolizmu
maxilofaciální chirurgie2Maligní nádory a prekancerózy v maxilofaciální oblasti, Poranění v maxilofaciální oblasti
myoskeletální medicíny4Bolesti hlavy myoskeletální etiologie, Hypermobilita, Vadné držení těla, m. Scheuermann, Vertebroviscerální syndromy
nefrologická11Glomerulonefritis, Infekce močových cest, Intersticiální nefritidy, Konzervativní léčení chronické renální insuficience, Léčení renálního selhání metodami RRT (renal replacement therapy), Nemoci ledvin a vývodových močových cest v těhotenství, Akutní selhání ledvin, Glomerulární proteinurie a hematurie, Nefrotický syndrom, Diabetická nefropatie, Nejčastější poruchy vnitřního prostředí
neonatologická1Morbus hemoragicus neonatorum
neurochirurgická7Hydrocefalus, Nitrolební expanze neúrazové a úrazové etiologie, Poranění mozku, Poranění periferních nervů, Míšní poranění, Vrozené vývojové vady CNS a krania, Kraniocerebrální poranění u dětí
neurologická7Polyneuropatie, Progresivní svalová onemocnění, Primární a sekundární bolesti hlavy, Akutní bolesti v lumbosakrální oblasti z pohledu neurologa, Progresivní chronická neurogenní onemocnění, Nervosvalová onemocnění, Parkinsonova nemoc
nukleární medicíny2Využití diagnostických metod nukleární medicíny pro děti, Využití diagnostických metod nukleární medicíny pro dospělé
obezitologická2Obezita - léčba, Obezita - diagnostika
oftalmologická2Oční vady a onemocnění u dětí, Oftalmologický pacient
onkologická12Germinativní nádory varlat, Karcinom čípku děložního, Karcinom jícnu, Karcinom ovaria, Karcinom těla děložního, Karcinom žaludku, Non - hodgkinské lymfomy, Hodgkinova choroba, Mnohočetný myelom, Maligní melanom, Karcinom prsu, Zvětšení lymfatických uzlin
ortopedická a traumatologická12Osteoartróza, Poranění měkkého kolena, Totální endoprotéza kyčelního kloubu, Hemofilická artropatie a další postižení pohybového aparátu krvácivými stavy, Vrozená kyčelní dysplasie, Onkologie pohybového ústrojí, Choroba Calve-Leeg-Perthesova, Plochá noha u dětí, Statické deformity přednoží , Totální náhrada kolenního kloubu, Pes equinovarus congenitus, Plochá noha dospělých
otorinolaryngologická a chirurgie hlavy a krku10Bolest ucha, Dysfonie, Epistaxe, Stenózy velkých dýchacích cest, Tinnitus, Závrať, Zduření lymfatických uzlin krku, Nedoslýchavost, Sinusitis, Bolesti v krku
pediatrická4Alergie na bílkovinu kravského mléka, Tinnitus, Prostá obezita u dětí, Febrilie u dětí
pneumologická a ftizeologická8Chronická obstrukční plicní nemoc, Pleurální syndrom, Syndrom spánkové apnoe, Základní a specializovaná funkční vyšetření plic, Bronchogenní karcinom, Komunitní pneumonie dospělých, Astma bronchiale, Hemoptýza
popáleninové medicíny3Ambulantní péče o nezávažné popáleniny, Péče o jizevnaté plochy po popálení, Přednemocniční péče o termický úraz
pracovního lékařství6Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, Profesionální alergická rinitida, Profesionální nemoci pohybového aparátu a nervů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, Profesionální průduškové astma, Traumatická vazoneuróza, Uhlokopská pneumokonióza
pro epidemiologii a mikrobiologii3Infekce močových cest - mikrobiologická diagnostika, Infekční gastroenteritidy - mikrobiologická diagnostika, Mikrobiologické podklady pro cílenou antimikrobiální léčbu komunitních respiračních infekcí
pro hypetenzi1Arteriální hypertenze
pro metabolická onemocnění skeletu2Osteoporóza - diagnostika, Osteoporóza - léčba
pro ochranu před zářením1Poškození ionizujícím zářením a kontaminace radionuklidy
pro studium a léčbu bolesti6Bolest při akutním herpes zoster a při postherpetické neuralgii, Fantomová bolest, Chronická bolest s výjimkou onkologické, Neuropatická bolest, Onkologická bolest - léčba, Onkologická bolest - diagnostika
psychiatrická7Anorexia nervosa, bulimia nervosa, Pervazivní poruchy v dětství , Závislost na návykových látkách a související poruchy, Psychoterapie, Deprese, Akutní psychotická epizoda, Úzkostné poruchy
radiační onkologie, biologie a fyziky1Radioterapie - péče o nemocné v jejím průběhu a po jejím ukončení
radiologická1Využívání radiodiagnostických metod praktickými lékaři
revmatologická4Polymyalgia rheumatica, Syndrom bolestivého ramene, Revmatoidní artritida, Sekundární osteoporóza
sociální pediatrie2Syndrom zanedbávaného, zneužívaného a týraného dítěte, Výběr a příprava dětí pro náhradní rodinnou péči
soudního lékařství a soudní toxikologie5Prohlídka zemřelého lékařem mimo zdravotnické zařízení, Lékařské vyšetření zraněné osoby pro Policii ČR, Lékařské vyšetření při ovlivnění alkoholem pro Policii ČR - oficiální protokol, Náhlá smrt kojenců, Vyšetření a ošetření zraněného (nemocného), který jeví známky ovlivnění alkoholem
spondylochirurgická3Bolesti v kříži, Bolesti zad vertebrogenního původu, Deformity páteře
stomatologická2Patologické stavy v dutině ústní u dětí, Poruchy vývoje zubů u dětí
úrazové chirurgie2Poranění končetin, Urgentní přednemocniční péče o pacienta s polytraumatem
urgentní medicíny a medicíny katastrof7Akutní intoxikace po požití léků, Náhlé cévní mozkové příhody, Tonutí , Úraz chladem, Úraz elektrickou energií, Předávkování a otravy drogami, Úraz teplem
urologická16Infekce dolních močových cest, Inkontinence moči, Nádory ledvin, Nádory močového měchýře, Poruchy močení u mužů, Poruchy močení z funkčních a anatomických příčin u dětí, Renální kolika, Karcinom prostaty, Nádory zevního genitálu u muže, Hematurie, Hydronefróza, Ureterolitiáza, Akutní skrotum, Kryptorchismus, Hydrokéla, varikokéla, spermatokéla, Nefrolitiáza
všeobecného lékařství3Infekce Helicobacter pylori, Erysipel, Pohybová aktivita v prevenci civilizačních chorob