Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká lékařská akupunkturistická společnost

Webová stránka: www.akupunktura.cz

Anglický název: Czech Medical Acupuncture Society

Latinský název: Societas Bohema Acupuncturae Medicinali Colendae

Zkratka: ČLAS

Časopis: Acupunctura Bohemo Slovaca (ISSN 1335-5627)

Vydavatel časopisu: Grifart, s.r.o.

Periodicita: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 504


 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021):
předseda
MUDr. Fildán Ladislav
Ordinace léčby bolesti akupunktury
Tyršova 56
612 00 Brno 12 - Královo Pole
tel: 541-217726
info@fildan.cz
 
místopředseda
MUDr. Filípek František
Praktický lékař
Junácká 26
747 05 Opava 5
tel: 553-713040
mudr.filipek@centrum.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Bláhová Daniela
CITYMED, s.r.o.
Vocelova 7
120 00 Praha 2
tel: 224-232395
blahova@citymed.cz
 
pokladník
MUDr. Vančuříková Zuzana
Homeopatická klinika
Komornická 8
160 00 Praha 6
tel: 224-319938
zvancurikova@cete.cz
 
člen výboru
MUDr. Brychtová Vladimíra
Neurologie - akupunktura
Březinova 62a
586 01 Jihlava 1
tel: 567-323078
vladimira.brychtova@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Sedláček Petr
CO ORD-MED CS, s.r.o.
Zborovská 8
150 00 Praha 5
tel: 257-314374
sedlacek@coord-med.cz
 
člen výboru
MUDr. Čutová Helena
Ordinace ORL a akupunktury
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno 3
tel: 543-233472
cutova@komplexnilecba-orl.cz
 
člen výboru
MUDr. Kalinová Lenka
Praktický lékař
Vojtova 23
639 00 Brno 39
tel: 543-213998
l.kalinova@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Olšák Peter
Rehabilitační oddělení FN
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc 9
tel: 588-443644
peter.olsak@gmail.com
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Kohoutová Ludmila
Ordinace praktického lékaře a akupunktury
Dolní 497
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel: 556-836909
lidikohout@centrum.cz
 
člen RK
MUDr. Halada Petr
Porodnická a gynekologická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-831111
halada.petr@post.cz
 
člen RK
MUDr. Mgr. Vylam Petr
Chirurgické oddělění, Nemocnice
Vrchlického 59
586 33 Jihlava
tel: 777-237732
p.vylam@seznam.cz

 

Informace o společnosti:

ČLAS se snaží o seriózní provádění akupunktury na vědeckém základě. Nezbytným předpokladem je udržet úroveň vzdělávání v akupunktuře a přidružených technikách. ČLAS organizuje, pořádá a garantuje kurzy a školení v akupunktuře.Dalším úkolem je rozšířit kontakty se zahraničními akupunkturními společnostmi. ČLAS je aktivně zapojena do práce v mezinárodní akupunkturní společnosti ICMART a pravidelně pořádá akupunkturní kongresy s mezinárodní účastí. ČLAS společně se Spoločností akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti vydává bulletin Acupunctura Bohemo Slovaca.