Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká dermatovenerologická společnost

Webová stránka: www.derm.cz

Anglický název: Czech Dermatovenereology Society

Latinský název: Societas Dermatovenerologica Bohema

Zkratka: ČDS

Časopis: Česko-slovenská dermatologie (ISSN 0009-0514, e-ISSN 1805-448X)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Počet členů společnosti: 1301

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2023):

předseda
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Dermatovenerologická klinika FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
mobil: 602214443
avemedica@email.cz

místopředseda
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Dermatovenerologická klinika FN HK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
mobil: 603771080
ettler@fnhk.cz

vědecký sekretář
prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D.
Immunoflow
Rychnovská 561
190 00 Praha 9
mobil: 605218671
nina.benakova@email.cz

pokladník
prim. MUDr. Lubomír Drlík
Dermatovenerologická ambulance
Nádražní 82/35
789 85 Mohelnice
mobil: 722-664966
mudr.drlik@email.cz

člen výboru
prim., MUDr. Hana Duchková, DrSc.
Kožní sanatorium s.r.o.
Velká Hradební 47
400 11 Ústí nad Labem 11
duchkova@koznisanatorium.cz

člen výboru
MUDr. Hana Komrsová
Kožní ambulance
Urxova 1/470
186 00 Praha 86
mobil: 723987096
rk737@seznam.cz

člen výboru
prim. MUDr. Marie Selerová, Ph.D.
Kožní odd., Nemocnice a.s.
Purkyňova 2138/16
741 01 Nový Jičín 1
mobil: 602775970
marie.selerova@nnj.agel.cz

člen výboru
MUDr. Renata Pásková
Kožní ambulance
Sumínova 8
750 02 Přerov 2
mobil: 720281760
paskova.renata@seznam.cz

člen výboru
prof., MUDr. Jiří Štork, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
mobil: 604333002
jstork@lf1.cuni.cz

člen výboru
doc. MUDr. Růžena Pánková, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
ruzena.pankova@lf1.cuni.cz

člen výboru
prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Tylova 57
306 14 Plzeň
mobil: 605167611
resl@fzs.zcu.cz

předseda RK
doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
mobil: 732344724
ivana.kuklova@lf1.cuni.cz

člen RK
doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
mobil: 602250876
arenbergerova@email.cz

člen RK
prim., MUDr. Stanislava Polášková
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
mobil: 604252486
polaskova.s@centrum.cz

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

4001    SEKCE 4 - alergologická
  doc. MUDr. Dastychová Eliška, CSc.
  I. dermatologická klinika FNuSA
  Pekařská 53
  656 91 Brno
  543-182803,795
  eliska.dastychova@fnusa.cz
4002    SEKCE 4 - angiologická
  prim. MUDr. Strejček Jaroslav, CSc.
  Centrum dermatovenerologické angiologie
  Na Konvářce 6
  150 00 Praha 5
  251-555899
  strejcek@ri.ipex.cz
4003    SEKCE 4 - dětská
  prim. MUDr. Bučková Hana, Ph.D.
  Dětské kožní oddělení FN
  Černopolní 9
  625 00 Brno
  532-234527
  hbuckov@fnbrno.cz
4004    SEKCE 4 - fotobiologická
  doc. MUDr. Ettler Karel, CSc.
  Dermatovenerologická klinika FN
  Sokolská 581
  500 05 Hradec Králové
  495-836357
  ettler@fnhk.cz
4005    SEKCE 4 - histopatologická
  doc. MUDr. Pock Lumír, CSc.
  Dermatologická ambulance
  Mazurská 4842
  181 00 Praha 81
  283-024140
  Lumir.Pock@volny.cz
4006    SEKCE 4 - psychodermatologická
  doc. MUDr. Pánková Růžena, CSc.
  Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2
  128 08 Praha 2
  224-962437
  Ruzena.Pankova@lf1.cuni.cz
4007    SEKCE 4 - lymfologická
4008    SEKCE 4 - mykologická
  MUDr. Skořepová Magdalena, CSc.
  Kožní klinika VFN
  U Nemocnice 2
  12808 Praha 2
  224-961111
4009    SEKCE 4 - onkologická
  prim. MUDr. Krajsová Ivana, CSc. MBA
  Kožní oddělení VFN
  U Nemocnice 2
  128 08 Praha 2
  224962426
  krajsova@vfn.cz
4010    SEKCE 4 - venerologická
  Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
4011    SEKCE 4 - mladých dermatovenerologů
  MUDr. Gkalpakiotis Spyridon
  Dermatovenerologická klinika FNKV
  Šrobárova 50
  100 34 Praha 10
  267-162348
  spyros@centrum.cz
4012    SEKCE 4 - akné a obličejové dermatózy
  doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
4013    SEKCE 4 - dermatoskopická
  doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
4014    SEKCE 4 - fotodynamická léčba
  prof. MUDr. Cetkovská, Ph.D.
4015    SEKCE 4 - imunodermatologická
  prof. MUDr. Cetkovská, Ph.D.
4016    SEKCE 4 - korektivní dermatologie
  MUDr. Jiřina Cabalová
4017    SEKCE 4 - výzkumná
  prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA