Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká dermatovenerologická společnost

Webová stránka: www.derm.cz

Anglický název: Czech Dermatovenereology Society

Latinský název: Societas Dermatovenerologica Bohema

Zkratka: ČDS

Časopis: Česko-slovenská dermatologie (ISSN 0009-0514, e-ISSN 1805-448X)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Počet členů společnosti: 849

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019):

předseda

prof. MUDr. Arenberger Petr, DrSc. MBA
Dermatovenerologická klinika FNKV
Šrobárova 50
10034 Praha 10
tel: 267-163000
avemedica@email.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Ettler Karel, CSc.
Dermatovenerologická klinika FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-836357
ettler@fnhk.cz
 
vědecký sekretář
as. MUDr. Benáková Nina
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12000 Praha 2
tel: 224-962400
nina.benakova@email.cz
 
pokladník
MUDr. Vocilková Andrea
Kožní ambulance
Makovského 1396/16b
16300 Praha 618
tel: 220-515257
vocilkova@volny.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Resl Vladimír, CSc.
Fakulta zdravotnických studií ZČU
Tylova 57
30614 Plzeň
tel: 377-402150
resl@fzs.zcu.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Pánková Růžena, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962437
Ruzena.Pankova@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Bučková Hana, Ph.D.
Dětské kožní oddělení, FN
Černopolní 9
62500 Brno
tel: 532-234527
hbuckov@fnbrno.cz
 
člen výboru
as. MUDr. Frey Tomáš, CSc.
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Ruská 87
10000 Praha 10
tel: 281-962097
korektiva@fnkv.cz;dagfrey@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Drlík Luboš
Dermatovenerologická ambulance
Nádražní 82/35
78985 Mohelnice
tel: 583-584208
drlik@nemspk.cz; mudr.drlik@expresmail.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Selerová Marie, Ph.D.
Kožní oddělení, Nemocnice a.s.
Purkyňova 2138/16
74101 Nový Jičín 1
tel: 556-773533
marie.selerova@nspnj.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Duchková Hana, DrSc.
Kožní sanatorium s.r.o.
Velká Hradební 47
40011 Ústí nad Labem 11
tel: 475-209228
duchkova@koznisanatorium.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Kuklová Ivana, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962400
ivana.kuklova@lf1.cuni.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Štork Jiří, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12000 Praha 2
tel: 224-962400
jstor@lf1.cuni.cz;jiri.stork@vfn.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Polášková Stanislava
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12000 Praha 2
tel: 224-962400
stanislava.polaskova@vfn.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

4001    SEKCE 4 - alergologická
  doc. MUDr. Dastychová Eliška, CSc.
  I. dermatologická klinika FNuSA
  Pekařská 53
  65691 Brno
  543-182803,795
  eliska.dastychova@fnusa.cz
4002    SEKCE 4 - angiologická
  prim. MUDr. Strejček Jaroslav, CSc.
  Centrum dermatovenerologické angiologie
  Na Konvářce 6
  15000 Praha 5
  251-555899
  strejcek@ri.ipex.cz
4003    SEKCE 4 - dětská
  prim. MUDr. Bučková Hana, Ph.D.
  Dětské kožní oddělení FN
  Černopolní 9
  62500 Brno
  532-234527
  hbuckov@fnbrno.cz
4004    SEKCE 4 - fotobiologická
  doc. MUDr. Ettler Karel, CSc.
  Dermatovenerologická klinika FN
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  495-836357
  ettler@fnhk.cz
4005    SEKCE 4 - histopatologická
  doc. MUDr. Pock Lumír, CSc.
  Dermatologická ambulance
  Mazurská 4842
  18100 Praha 81
  283-024140
  Lumir.Pock@volny.cz
4006    SEKCE 4 - psychodermatologická
  doc. MUDr. Pánková Růžena, CSc.
  Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2
  12808 Praha 2
  224-962437
  Ruzena.Pankova@lf1.cuni.cz
4007    SEKCE 4 - lymfologická
4008    SEKCE 4 - mykologická
  MUDr. Skořepová Magdalena, CSc.
  Kožní klinika VFN
  U Nemocnice 2
  12808 Praha 2
  224-961111
4009    SEKCE 4 - onkologická
  prim. MUDr. Krajsová Ivana, CSc.
  Kožní oddělení VFN
  U Nemocnice 2
  12808 Praha 2
  224962426
  krajsova@vfn.cz
4010    SEKCE 4 - venerologická
  doc. MUDr. Rulcová Jarmila, CSc.
  Dermatovenerologická klinika FN
  Jihlavská 20
  63900 Brno 39
  532-233386
  jrulcova@fnbrno.cz
4011    SEKCE 4 - mladých dermatovenerologů
  MUDr. Gkalpakiotis Spyridon
  Dermatovenerologická klinika FNKV
  Šrobárova 50
  10034 Praha 10
  267-162348
  spyros@centrum.cz
4012    SEKCE 4 - akné a obličejové dermatózy
4013    SEKCE 4 - dermatoskopická
4014    SEKCE 4 - fotodynamická léčba
4015    SEKCE 4 - imunodermatologická
4016    SEKCE 4 - korektivní dermatologie
4017    SEKCE 4 - výzkumná