Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost všeobecného lékařství

Webová stránka: www.svl.cz

Anglický název: Society of General Practice

Latinský název: Societas Medicinae Universae Colendae

Zkratka: SVL

Časopis: Practicus

Vydavatel časopisu: SVL

Periodicita zasílání časopisu: 10x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 4892

Doporučené postupy: https://www.svl.cz/doporucene-postupy/

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Šimkova 870, PP 38
500 38 Hradec Králové
mobil: 606 602 363, tel: 973-253107
byma@lfhk.cuni.cz
 
místopředseda
MUDr. Otto Herber
Pražská 541, 277 46 Veltrusy
277 46 Veltrusy
mobil: 606 600 323, tel: 315 721 771
o.herber@tiscali.cz
 
vědecký sekretář a místopředseda pro zahraniční aktivity
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Šaldova 24
186 00 Praha 8
mobil: 724 313 186, tel: 224 818 214
seifert@terminal.cz
 
pokladník
MUDr. Pavel Brejník
Čermákova 1987
272 00 Kladno
mobil: 732 220 616, tel: 312 248 651
brejnik@sendme.cz
 
místopředseda pro vzdělávání
MUDr. Josef Štolfa
IPVZ, Katedra všeobecného lékařství
Ruská 85
100 05 Praha 10
mobil: 602 650 228, 724 984 797, tel: 271 019 305
stolfa@ipvz.cz
 
místopředseda pro profesní záležitosti
MUDr. Igor Karen
Poliklinika
294 71 Benátky nad Jizerou
mobil: 606 715 292, tel: 326 362 184
igor.karen@seznam.cz
 
členové
MUDr. Josef Čupka, MPH
Suchdolské náměstí 445/7
165 00 Praha 6
mobil: 776 481 724, tel: 220 920 416
mediciman@seznam.cz
 
MUDr. David Halata
Hostálková 90
756 22 Hošťálková u Vsetína
mobil: 731 826 557, tel: 571 442 377
halatad@gmail.com
 
MUDr. Tomáš Horáček
267 62 Komárov 501
mobil: 602 610 266, tel: 311 572 136
toman.horacek@seznam.cz
 
MUDr. Kateřina Javorská
TGM 197
549 01 Nové Město nad Metují
mobil: 777 709 291, tel: 491 421 417
k1.javorska@gmail.com
 
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
Fakulta vojenského zdravotnictví
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové
mobil: 724 306 124, tel: 973 253 124
konstackys@seznam.cz
 
MUDr. Jan Kovář
Hůlkova 458
387 01 Volyně
mobil: 777 10 88 79, tel: 383 372 854
jan.kof.kovar@gmail.com
 
MUDr. Dana Moravčíková
Janského 24
779 00 Olomouc
mobil: 724 984 796, tel: 585 417 927
dana.moravcikova@medicina.cz
 
MUDr. Cyril Mucha
Vítězné nám. 10
160 00 Praha 6
mobil: 777 301 681, tel: 224 307 230
mucha@doktor-mucha.cz
 
MUDr. Josef Olšr
Ruská 101/2887
747 21 Kravaře u Hlučína
mobil: 602 647 044, tel: 595 952 797
josef.olsr@seznam.cz
 
MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
Na Valech 216
563 01 Lanškroun
mobil: 777 110 108, tel: 465 323 193
bohumil.skala@tiscali.cz
 
MUDr. Boris Šťastný
Urešova 1757
148 00 Praha 4 - Kunratice
mobil: 732 222 222
boris.stastny@respimed.cz
 
 
Předseda revizní komise
MUDr. Jana Vojtíšková
Petra Rezka 3/1090
140 00 Praha 4
mobil: 724 352 400, 774 431 525, tel: 241 400 440
janav.doktor@volny.cz
 
Členové
MUDr. Lenka Bilková
Hnojník 127
739 53 Hnojník 1
mobil: 723 470 778, tel: 558 696 219
lenkabil@seznam.cz
 
MUDr. Miloš Ponížil
Mlýnská 541
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
mobil–603 439 300, tel.–515 229 180
milos.ponizil@centrum.cz
 
Sekretariát SVL
Andrea Vrbová, tel: 267 184 042, mobil: 724 534 494, svl@cls.cz
Hana Čížková, tel: 267 184 064, mobil: 602 360 932, seminare.svl@cls.cz
Romana Hlaváčková, tel: 267 184 041, seminare2.svl@cls.cz
 
Linka zabezpečení přeregistrace pacientů od praktického lékaře pro děti a dorost ke všeobecnému praktickému lékaři, tel: 267 184 042

SVL ČLS JEP
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2