Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost všeobecného lékařství

Webová stránka: www.svl.cz

Anglický název: Society of General Practice

Latinský název: Societas Medicinae Universae Colendae

Zkratka: SVL

Časopis: Practicus

Vydavatel časopisu: SVL

Periodicita zasílání časopisu: 10x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 4892

Doporučené postupy: https://www.svl.cz/doporucene-postupy/

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022):

předseda

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Šimkova 870, PP 38
500 38 Hradec Králové
byma@lfhk.cuni.cz
mobil-606 602 363, tel.-973 253 107
 
 
místopředseda
MUDr. Otto Herber
Pražská 541, 277 46 Veltrusy
o.herber@tiscali.cz
mobil-606 600 323, tel.-315 721 771
500 38 Hradec Králové
 
 
vědecký sekretář a místopředseda pro zahraniční aktivity
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Šaldova 24, 186 00 Praha 8
seifert@terminal.cz
mobil-724 313 186, tel.-224 818 214
 
 
 
pokladník
MUDr. Pavel Brejník
Čermákova 1987, 272 00 Kladno
brejnik@sendme.cz
mobil-732 220 616, tel.-312 248 651
 
 
 
místopředseda pro vzdělávání
MUDr. Josef Štolfa
IPVZ, Katedra všeobecného lékařství, Ruská 85, 100 05 Praha 10
stolfa@ipvz.cz
mobil-602 650 228, 724 984 797, tel.-271 019 305
 
 
 
místopředseda pro profesní záležitosti
MUDr. Igor Karen
Poliklinika, 294 71 Benátky nad Jizerou
igor.karen@seznam.cz
mobil-606 715 292, tel.-326 362 184
 
 
 
členové
MUDr. Josef Čupka, MPH
Suchdolské náměstí 445/7, 165 00 Praha 6
mediciman@seznam.cz
mobil-776 481 724, tel.-220 920 416
 
 
MUDr. David Halata
Hostálková 90, 756 22 Hosťálková u Vsetína
halatad@gmail.com
mobil-731 826 557, tel.-571 442 377
 
 
MUDr. Tomáš Horáček
Komárov 501, 267 62
toman.horacek@seznam.cz
mobil-602 610 266, tel.-311 572 136
 
 
MUDr. Kateřina Javorská
TGM 197, 549 01 Nové Město nad Metují
k1.javorska@gmail.com
mobil-777 709 291, tel.-491 421 417
 
 
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
FVZ, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
konstackys@seznam.cz
mobil–724 306 124, tel.–973 253 124
 
 
MUDr. Jan Kovář
Hůlkova 458, 387 01 Volyně
jan.kof.kovar@gmail.com 
mobil–777 10 88 79, tel.–383 372 854
 
 
MUDr. Dana Moravčíková
Janského 24, 779 00 Olomouc
dana.moravcikova@medicina.cz
mobil–724 984 796, tel.–585 417 927
 
 
MUDr. Cyril Mucha
Vítězné nám. 10, 160 00 Praha 6
mucha@doktor-mucha.cz
mobil–777 301 681, tel.–224 307 230
 
 
MUDr. Josef Olšr
Ruská 101/2887, 747 21 Kravaře u Hlučína
josef.olsr@seznam.cz
mobil–602 647 044, tel.–595 952 797
 
 
MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
Na Valech 216, 563 01 Lanškroun
bohumil.skala@tiscali.cz
mobil–777 110 108, tel.–465 323 193
 
 
MUDr. Boris Šťastný
Urešova 1757, 148 00 Praha 4 - Kunratice
boris.stastny@respimed.cz
mobil–732 222 222
 
 
 
Předseda revizní komise
MUDr. Jana Vojtíšková
Petra Rezka 3/1090, 140 00 Praha 4
janav.doktor@volny.cz
mobil–724 352 400, 774 431 525, tel.–241 400 440
 
 
Členové
MUDr. Lenka Bilková
Hnojník 127, Hnojník 1, 739 53
lenkabil@seznam.cz
mobil–723 470 778, tel.–558 696 219
 
 
MUDr. Miloš Ponížil
Mlýnská 541, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
milos.ponizil@centrum.cz
mobil–603 439 300, tel.–515 229 180
 
 
 
Sekretariát SVL
Andrea Vrbová, tel. – 267 184 042, mobil – 724 534 494, svl@cls.cz
Hana Čížková, tel. – 267 184 064, mobil – 602 360 932, seminare.svl@cls.cz
Romana Hlaváčková, tel. – 267 184 041, seminare2.svl@cls.cz
 
Linka zabezpečení přeregistrace pacientů od praktického lékaře pro děti a dorost ke všeobecnému praktickému lékaři, tel. – 267 184 042
 

SVL ČLS JEP
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2