Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost estetické a laserové medicíny

Webová stránka: www.spolecnost-esteticke-mediciny.cz

Anglický název: Society for Aesthetic and Laser Medicin

Latinský název: Societas Medicinae Aestheticae Atque Laser Adhibenti Colendae

Zkratka: SELM

Počet členů společnosti: 231

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2020):
předseda
doc. MUDr. Šmucler Roman, CSc.
Klinika ASKLEPION
Londýnská 160/39
120 00 Praha 2
tel: 234-716500
smucler@asklepion.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Procházka Miroslav
Rehabilitace Jarov
Jeseniova 1226/139
130 00 Praha 3
tel: 266-311369
tusita@atlas.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Měšťák Ondřej, Ph.D.
Klinika plastické chirurgie a 1. LF UK
Budínova 2
148 00 Praha 414
tel: 266-083204
mestak@gmail.com
 
člen výboru
prim. MUDr. Moidlová Marta
Klinika Laser Plastic
Platnéřská 11
110 00 Praha 1
tel: 224-210224
moidlova@moidlova.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Diamantová Dominika, Ph.D.
Kožní oddělení, Vojenská nemocnice
Sušilovo nám. 5
771 11 Olomouc
tel: 973-407160
dominikadiamantova@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Remlová Eva, Ph.D. MBA
AVE LASER CENTRUM, s.r.o
Ibsenova 501/17
772 00 Olomouc
tel: 585-207159
evareml@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Klauzová Hýblerová Kateřina
Klinika ASKLEPION
Londýnská 160/39
120 00 Praha 2
tel: 234-716520
klauzova@gmail.com
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Horák Ladislav, DrSc.
Galatea
Pod Koupalištěm 881
293 06 Kosmonosy
tel: 734-286991
lad.horak@volny.cz
 
člen RK
MUDr. Frösslová Dagmar
Laserplastic
Platnéřská 89/11
110 00 Praha 1
tel: 230-234960
frosslova.dagmar@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Sellner Švestková Sabina, Ph.D.
MEDICOM Clinic
Viniční 235
615 00 Brno 15 - Židenice
tel: 800-254642
sabina.svestkova@gmail.comSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

90001    SEKCE 90 - laserové a estetické chirurgie
  prof. MUDr. Brychta Pavel, CSc.
  Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN
  Jihlavská 20
  625 00 Brno 25
  532-233004
  pbrychta@fnbrno.cz