Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

Webová stránka:  www.medinfo.cz

Anglický název: Czech Society of Medical Informatics and Scientific Information

Latinský název: Societas Bohema Disciplinae Informaticae Sanitariae et Informationibus Scientificis Colendis

Zkratka: ČSZIVI

Počet členů společnosti: 73

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období od 2018 - 2022):

předseda

Ing. Zeman Martin
Ministerstvo zdravotnictví ČR
odbor Národního centra elektronického zdravotnictví
Palackého náměstí 4
12801 Praha 2
tel: 224972774
martin.zeman@mzcr.cz
 
místopředseda
PhDr. Bouzková Helena, Ph.D.
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
12132 Praha 2
tel: 296-335943
bouzkova@nlk.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Ing. Vejvalka Jan, Ph.D.
Oddělení informačních systémů 2. LF UK
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 257-296180
jan.vejvalka@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Lesný Petr
Odd. imunoterapie ÚHKT
U Nemocnice 2094/1
12800 Praha 2
tel: 221977327
petr.lesny@uhkt.cz
 
člen výboru
Ing. Zámečník Miroslav
Oddělení klinické biochemie
Vančurova 1548
27259 Kladno
tel: 233-312473
zamecnik@sekk.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Svačina Štěpán, DrSc. MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962921,2
svacinas@lf1.cuni.cz; stepan.svacina@cls.cz; stepan.svacina@vfn.cz
 
člen výboru
PhDr. Lesenková Eva, Ph.D.
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
12000 Praha 2
tel: 296-335932
lesenkov@nlk.cz
 
člen výboru
MUDr. Kubů Pavel
International Cannabis and Cannabionoids Institute
Jáchymova 26/2
11000 Praha 1
kubu@upcmail.cz

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Zubina Pavel
Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
40113 Ústí nad Labem
tel: 477-117905
zubina.pa@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Lesný Petr
Odd. imunoterapie ÚHKT
U Nemocnice 2094/1
12800 Praha 2
tel: 221977327
petr.lesny@uhkt.cz
 
člen RK
Ing. Seidl Libor
Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví
Českomoravská 2408/1a
19000 Praha 9
tel: 605740492
libor.seidl@zdravelplus.cz