Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

Webová stránka:  www.medinfo.cz

Anglický název: Czech Society of Medical Informatics and Scientific Information

Latinský název: Societas Bohema Disciplinae Informaticae Sanitariae et Informationibus Scientificis Colendis

Zkratka: ČSZIVI

Počet členů společnosti: 284

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období od 2018 - 2022):

předseda
Ing. Zeman Martin
Ministerstvo zdravotnictví
Odbor Národního centra elektronického zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
tel.: 224 972 774
e-mail: martin.zeman@mzcr.cz

místopředseda
PhDr. Bouzková Helena, Ph.D.
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32 Praha 2
tel: 296 335 943
e-mail: bouzkova@nlk.cz

vědecký sekretář
MUDr. Ing. Vejvalka Jan, Ph.D.
Odd.informačních systémů - 2.LF UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 257 296 180
e-mail: jan.vejvalka@lfmotol.cuni.cz

členové výboru
Ing. Zámečník Miroslav
Oddělení klinické biochemie
Vančurova 1548
272 59 Kladno
e-mail: zamecnik@sekk.cz

prof. MUDr. Svačina Štěpán DrSc., MBA
III.interní klinika 1.LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 496 922
e-mail: stepan.svacina@lf1.cuni.cz

MUDr. Lesný Petr
Odd. imunoterapie UHKT
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2
tel: +420 221 977 327
Email: Petr.Lesny@uhkt.cz

PhDr. Lesenková Eva, Ph.D.
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
120 00 Praha 2
tel: 296 335 932
e-mail: lesenkov@nlk.cz

MUDr. Pavel Kubů
International Cannabis and Cannabinoids Institute
Jachymova 26/2
110 00 Praha1
E-mail: kubu@upcmail.cz

Revizní komise

předseda
MUDr. Zubina Pavel
tel: 477 117 905
e-mail: zubina.pa@seznam.cz

členové RK

MUDr. Lesný Petr
Odd. imunoterapie - UHKT
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2
tel: +420 221 977 327
e-mail: Petr.Lesny@uhkt.cz

Ing. Libor Seidl
Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9
tel.: 605 740 492
e-mail:libor.seidl@zdravelplus.cz,seidl@hl7cr.eu