Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost psychosomatické medicíny

Webová stránka: www.psychosomatika-cls.cz

Anglický Název: Society for Psychosomatic Medicine

Zkratka: SPM

Časopis: Psychosom

Vydavatel časopisu: LIRTAPS

Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 237

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období od 2018 - 2022):

předseda

MUDr. Chvála Vladislav
Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch
Jáchymovská 385
460 10 Liberec 10
tel: 485-151398
chvala@sktlib.cz

místopředseda

MUDr. Kryl Michal
Psychiatrická léčebna Šternberk
Olomoucká 173
785 01 Šternberk 1
tel: 585-085111
michal.kryl@seznam.cz

vědecký sekretář

MUDr. Skorunka David, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství LF UK
Šimkova 870
500 38 Hradec Králové
skor@lfhk.cuni.cz

Pokladník
PhDr. Ludmila Chválová Trapková
Ordinace klinické psychologie
Ovenecká 34
170 00 Praha 7
tel.: +420 604 694 552
trapkova@mybox.cz

člen výboru

MUDr. Ročňová Michaela
Revoluční 13
250 92 Šestajovice
tel: 281-961663
michaela.rocnova@post.cz

 

člen výboru

Mgr. Týkalová Jana
Centrum komplexní péče Dobřichovice - Roseta
Na Vyhlídce 582
252 29 Dobřichovice
tel: 774-590994
jana.tykalova@ckp-dobrichovice.cz

 

člen výboru

PhDr. Chválová Trapková Ludmila
Ordinace klinické psychologie
Ovenecká 34
170 00 Praha 7
tel: 233-375453
trapkova@mybox.cz

 

člen výboru

MUDr. Branná Barbora
PLDD
Na Druhém 4
712 00 Ostrava 12
tel: 596-243883
barbora.branna@seznam.cz

 

člen výboru

Mgr. Paurová Aneta
CKP Roseta
Nezamyslova 12
120 00 Praha 2
tel: 773-590950
anetpau@seznam.cz

 

člen výboru

doc. PhDr. Stackeová Daniela, Ph.D.
Zemědělská 1577/12
160 00 Praha 6
tel: 212-277777
stackeova@volny.cz

 

předseda RK

Mgr. Jandourková Danuše
Centrum komplex.péče Dobřichovice s.r.o.
Na Vyhlídce 582
252 29 Dobřichovice
tel: 775-195580
d.jandourkova@seznam.cz

 

člen RK

PhDr. Pöslová Blanka
Ambulance klinické psychologie
Na Okrouhlíku 899
530 03 Pardubice 3
tel: 734-502526
poslova@psychologove.cz

 

člen RK

MUDr. Skálová Markéta
Psychosomatická klinika s.r.o.
Patočkova 3/172
169 00 Praha 69
tel: 233-351741
maskalova@volny.czskalova@psychosomatika.cz