Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká hepatologická společnost

Webová stránka: www.ces-hep.cz

Anglický název: Czech Hepatological Society

Latinský název: Societas Hepatologica Bohema

Zkratka: ČHS

Časopis: Gastroenterologie a hepatologie

Vydavatel časopisu: Ambit Media, a. s.


Periodicita: 6x ročně

Počet členů společnosti: 256

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

předseda
prof. MUDr. Brůha Radan, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
121 08 Praha 2
tel: 224-961111
bruha@cesnet.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Urbánek Petr, CSc.
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200
169 2 Praha 6
tel: 973-203076
Petr.Urbanek@uvn.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Šperl Jan, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 1 Praha 4 - Krč
tel: 261-364003
jan.sperl@ikem.cz
 
člen výboru
MUDr. Fraňková Soňa
Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 - Krč
tel: 261-362624
sona.frankova@ikem.cz
 
člen výboru
MUDr. Volfová Miroslava, CSc.
Hepato-gastroenterologie HK, s.r.o.
Dr. E. Beneše 1549
500 12 Hradec Králové
tel: 495-218475
miroslava.volfova@hepato-gastro.com
 
člen výboru
MUDr. Trunečka Pavel, CSc.
IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 - Krč
tel: 261-364103
pavel.trunecka@ikem.cz
 
člen výboru
MUDr. Petrtýl Jaromír, CSc.
IV. interní klinika LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224-962580
petrtyl@hotmail.com
 
člen výboru
prof. MUDr. Mgr. Jirsa Milan, CSc.
Laboratoř experimentální hepatologie-IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4-Krč
tel: 261-362773
milan.jirsa@ikem.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Vítek Libor, Ph.D. MBA
UKBLD 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 00 Praha 2
tel: 224-962532
vitek@cesnet.cz
 
člen výboru
MUDr. Fejfar Tomáš
II. interní klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-832708, 3437
fejfar@fnhk.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Husa Petr, CSc.
Klinika infekčních chorob FN
Jihlavská 20
625 00 Brno 25
tel: 532-232201
phusa@fnbrno.cz
 
člen výboru
MUDr. Husová Libuše, Ph.D.
CKTCH
Pekařská 53
602 00 Brno 2
tel: 543-182512
libuse.husova@cktch.cz
 
člen výboru
MUDr. Dvořák Karel, Ph.D.
Oddělení gastroenterologie, Krajská nemocnice Liberec
Husova 10
460 63 Liberec
tel: 485-312679
k2dvorak@gmail.com
 
Předseda RK
MUDr. Vaňásek Tomáš, Ph.D.
Fakultní nemocnice
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495-834767
tomas.vanasek@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Šenkeříková Renáta
Transplantcentrum, IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4-Krč
tel: 261-362624
renata.senkerikova@ikem.cz
 
člen RK
doc. MUDr. Lotková Halka, Ph.D.
Ústav fyziologie LF UK
Šimkova 870
500 01 Hradec Králové
lotko@lfhk@cuni.cz