Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro studium a léčbu bolesti

Webová stránka: www.sslb.cz

Anglický název: Czech Pain Society

Latinský název: Societas Studio Curationique Doloris Colendis

Zkratka: SSLB

Časopis: Bolest

Vydavatel časopisu: Tigis, s.r.o.

Periodicita zasílání časopisu: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 280

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období od 2019 - 2022):

předseda
doc. MUDr. Kozák Jiří, Ph.D.
FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5-Motol
tel: 224-435585
j.kozak@fnmotol.cz

místopředseda
MUDr. Hakl Marek, Ph.D.
Ambulance bolesti
Bohuslava Martinů 125
656 91 Brno 2
tel: 543-182558
marek.hakl@volny.cz

místopředseda
MUDr. Jan Lejčko

vědecký sekretář
prof. MUDr. Rokyta Richard, DrSc.
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK
Ke Karlovu 4
120 00 Praha 2
tel: 224-923827
richard.rokyta@lf3.cuni.cz

pokladník
MUDr. Vrba Ivan, Ph.D.
Ambulance LB ARO, Nemocnice Na Homolce
nám. J. Machka 13
150 30 Praha 5
tel: 257-272566
ivan.vrba@homolka.cz


 

člen výboru

doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

KAR VFN
Mazurská 526
180 00 Praha 81
tel:
j.fricova@seznam.cz


člen výboru
MUDr. Jana Hrubešová
KARIM FN
V Lipkách 893
Hradec Králové 2
tel:
hrubejan@seznam.cz


člen výboru
MUDr. Cvrček Petr, Ph.D.
Ambulance bolesti ARO, Nemocnice
Vrchlického 59
586 33 Jihlava
tel: 567-157779
petr.cvrcek@centrum.cz

člen výboru
MUDr. Hřib Radovan
Centrum pro léčbu bolesti, ARO FNUSA
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543-182577
radovan.hrib@fnusa.cz

člen výboru
MUDr. Popperová Nataša
Ambulance léčby bolesti, Lékařský dům
Lidická 108
370 01 České Budějovice 1
tel: 386-461133
n.popperova@gmail.com

člen výboru
doc. MUDr. Gabrhelík Tomáš, Ph.D.
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
tel: 577-552280
tomas.gabrhelik@bnzlin.cz

člen výboru
MUDr. Lejčko Jan
CLB ARK FN
Na Kovářské stráni 14
Plzeň
tel:
lejcko@fnplzen.cz

člen výboru
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
KARIM FN
Vavřinecká 38
Brno 24
tel:
psevcik@fnbrno.cz

člen výboru

MUDr. Dana Vondráčková

Ambulance pro léčbu bolesti, ÚVN

Františka Křížka 11

Praha 7

tel:

dvondr45@gmail.com

 

Revizní komise:

předseda RK
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Centrum léčby chronické bolesti - Masarykova nemocnice
Novoveská 70
Ústí nad Labem 3
tel:

jan.prochazka@kzcr.eu

člen RK
MUDr. Radomír Čumlivski, CSc.
Orthop. Spital Speising
Suchý vršek 2110/24
Praha 58
tel:
radomir.cumlivski@oss.at


člen RK

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
KAR 3. LF UK
Ruská 87
Praha 10
tel:
jiri.malek@fnkv.cz

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

SEKCE - paliativní medicíny
prof. MUDr. Vorlíček Jiří, CSc. dr.h.c.
Děkanát, Masarykova univerzita LF
Kamenice 5
625 00 Brno 25
tel: 549-491111
jvorlic@fnbrno.cz

SEKCE - intervenční algeziologie
doc. MUDr. Gabrhelík Tomáš, Ph.D.
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
tel: 577-552280
tomas.gabrhelik@bnzlin.cz

SEKCE - neuromodulační
MUDr. Urgošík Dušan, CSc.
Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2/37
150 30 Praha 5
tel: 257-272917
dusan.urgosik@homolka.cz