Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost dětské pneumologie

Webová stránkawww.detskapneumologie.cz

Zkratka: ČSDP

Latinský název: Societas Bohema Pneumologiae Puerorum Colendae

Počet členů společnosti: 95

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022):

předseda

prof. MUDr. Pohunek Petr, CSc. FCCP
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-432018
petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz
 
místopředseda
MUDr. Koťátko Petr
Klinika dorostového lékařství VFN a 1. LF UK
Ke Karlovu 2
128 08 Praha 2
tel: 224-967743
kotatkop@gmail.com
 
vědecký sekretář
MUDr. Doušová Tereza
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5
tereza.dousova@gmail.com
 
pokladník
MUDr. Svobodová Tamara, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5
tel: 224-432018
tamara.svobodova@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Kopřiva František, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel: 588-444448
frantisek.kopriva@fnol.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Paukert Jaromír
Oblastní nemocnice Kolín a.s.
Žižkova 146
280 02 Kolín
tel: 
jar.paukert@gmail.com
 
člen RK
MUDr. Honomichl Petr
1. dětské sanatorium
Lochotínská 18
301 60 Plzeň 
tel: 377-532124
petrhonomichl@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Pohl Jindřich
Pediatrická klinika IPVZ, 1.LF UK TN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
tel: 261-083693
dr.pohl@seznam.cz

 

Výroční zpráva o činnosti výboru a revizní komise ČSDP ČLS JEP za rok 2010 ke stažení zde [DOC].