Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost dětské neurologie

Webová stránka: www.detskaneurologie.cz

Anglický název: Society of Paediatric Neurology

Latinský název: Societas Neurologiae Puerorum Colendae

Zkratka: SDN

Počet členů společnosti: 157

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2020):
předseda
prof. MUDr. Kršek Pavel, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-433339
pavel.krsek@lfmotol.cuni.cz;pavel.krsek@post.cz
 
místopředseda
MUDr. Brožová Klára
Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 21 Praha 4 - Krč
tel: 261-082412
klara.brozova@ftn.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Haberlová Jana, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-433300
jana.haberlova@fnmotol.cz
 
pokladník
MUDr. Peřina Vladimír
Dětská neurologie, Budova Medipont
Matice školské 17
370 01 České Budějovice 1
tel: 386-356604
vperina@iol.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Komárek Vladimír
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224-433300
vladimir.komarek@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Hadač Jan, Ph.D.
Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
tel: 261-083349
jan.hadac@ftn.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Ošlejšková Hana, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN
Černopolní 9
613 00 Brno 13
tel: 532-234911
hoslej@fnbrno.cz
 
člen výboru
MUDr. Novák Vilém
Klinika dětské neurologie FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597-373649
vilem.novak@fno.cz
 
člen výboru
MUDr. Bc. Munzar Petr
Dětské oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: 466-015409
petrmunzar@email.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Nevšímalová Soňa, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 32
120 00 Praha 2
tel: 224-965562
snevsi@lf1.cuni.cz
 
člen RK
MUDr. Matek Petr
Dětská neurologie, Spirála, s.r.o.
Na Šumavě 48/1509
466 02 Jablonec nad Nisou 2
tel: 483-319106
petr.matek@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Rokytová Jitka
Neurologická klinika FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377-103401
rokytova@fnplzen.cz