Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost dětské neurologie

Webová stránka: www.detskaneurologie.cz

Anglický název: Society of Paediatric Neurology

Latinský název: Societas Neurologiae Puerorum Colendae

Zkratka: SDN

Počet členů společnosti: 174

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020 - 2023):
předseda
prof. MUDr. Kršek Pavel, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224 433 341
pavel.krsek@fmotol.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Brožová Klára
Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 21 Praha 4 - Krč
tel: 261 083 388
klara.brozova@ftn.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Haberlová Jana, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224 433 301
jana.haberlova@fnmotol.cz
 
pokladník
MUDr. Vilém Novák
Klinika dětské neurologie FN
17. listopadu 1790
Ostrava - Poruba
708 52
tel: 597 371 111
vilem.novak@fno.cz

člen výboru
MUDr. Petr Munzar,
Ambulance dětské neurologie
Karla Šípka 282
Pardubice
530 09
mobil:
tel: 469-318173
petrmunzar@email.cz

člen výboru
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

člen výboru
prim., MUDr. Jan Hadač, Ph.D.
Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
Praha 4
140 59
mobil: 603-485641
tel: 261-083349
jan.hadac@ftn.cz

člen výboru
prof., MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FNM
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
150 06
mobil: 603-280696
tel: 224-433301
vladimir.komarek@lfmotol.cz

člen výboru
prim., MUDr. Ondřej Horák,
Klinika dětské neurologie LF MU a FN
Černopolní 9
Brno 13
613 00
mobil: 603-876859
tel: 532-234937
horak.ondrej@fnbrno.cz

předseda RK
MUDr. Hana Medřická, MBA
Klinika dětské neurologie FN
17. listopadu 1790
708 52
mobil: 723-919839
tel: 597-373612
hana.medricka@fno.cz
 
člen RK
doc., MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FNuSA
Pekařská 664/53
Brno
656 91
mobil: 603-793777
tel: 543-182692
eva.brichtova@fnusa.cz
 
člen RK
MUDr. Petr Matek
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
Na Šumavě 48/1509
Jablonec nad Nisou 2
466 02
mobil: 737-236757
tel: 543-182692
petr.matek@seznam.cz