Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících

Webová stránka: www.detskagynekologie-cgps.cz

Anglický název: Czech Society of Paediatric and Adolescent Gynaecology

Latinský název: Societas Bohema Gynaecologiae Puerorum Adolescentiumque Colendae

Zkratka: ČSGDD

Počet členů společnosti: 138

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 -2022):
předsedkyně
MUDr. Ondrová Dana, Ph.D.
Ústav pro péči o matku a dítě
Podolské nábř. 157
147 00 Praha 4
tel: 296-511111, mobil: 603 949 674
danyondra3@centrum.cz
 
místopředseda
as. MUDr. Leoš Teslík, IFEPAG
Nemocnice Hořovice
Gynekologicko-porodnické odd.
K Nemocnici 1106
268 31 Hořovice
tel: 602 257 527
leos.teslik@seznam.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Helena Neumannová, IFEPAG
GPK Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 00 Praha 2
tel: 266-083250, mobil: 607 609 696
Neumannova.Helena@seznam.cz
 
pokladník
MUDr. Jana Skřenková
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN 
Apolinářská 18
128 00 Praha 28
tel: 224-967024, mobil: 602 332 444
skrenkova@seznam.cz

 

člen výboru
MUDr. Martin Mužík

člen výboru
MUDr. Hana Kosová, Ph.D., IFEPAG
Gynekologie Studentský dům s.r.o.
Bechyňova 2571/3
160 00 Praha 6
tel: 234-60616, mobil: 779 517 998  
ordinace@gynekologie-kosova.cz

člen výboru
MUDr. Jana Alešová
NZZ Jana Alešová s.r.o, Havířov                                                                                                                                              Svornosti 2                                                                                                                                                                                                   
tel: 596 810 168

Revizní komise:
 
předseda RK
MUDr. Smetanová Dagmar, CSc.
GENNET, s.r.o.
Kostelní 9
170 00 Praha 7
tel: 222-313000, mobil: 724 055 087
Dagmar.Smetanova@gennet.cz
 

člen RK
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG
Porodnicko-gynekologická klinika FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 833 381, mobil: 735 125 793
jiri.spacek2@fnhk.cz

člen RK
as. MUDr. Martin Charvát, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 85
150 00 Praha 5
tel: 224-434267, mobil: 736 732 781
marty.charvat@seznam.cz