Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících

Webová stránka: www.detskagynekologie-cgps.cz

Anglický název: Czech Society of Paediatric and Adolescent Gynaecology

Latinský název: Societas Bohema Gynaecologiae Puerorum Adolescentiumque Colendae

Zkratka: ČSGDD

Počet členů společnosti: 138

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 -2018):
předseda
MUDr. Ondrová Dana, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FN
I. P. Pavlova 6
77900 Olomouc 9
tel: 585-854103
danyondra@centrum.cz
 
místopředseda
MUDr. Havlín Miroslav
Poliklinika Anděl - Gynekologie
Hvězdova 33
14000 Praha 4
tel: 732-529907
HavlinM@seznam.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Špaček Jiří, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-834341
jiri.spacek2@fnhk.cz
 
pokladník
MUDr. Kosová Hana, Ph.D.
Klinika Jana Lešťáka
V Hůrkách 1296/10
15500 Praha 515
tel: 296-186111
hana.mlcochova@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Neumannová Helena
GPK Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18000 Praha 8
tel: 266-083250
Neumannova.helena@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Smetanová Dagmar, CSc.
GENNET, s.r.o.
Kostelní 9
17000 Praha 7
tel: 222-313000
dagmar.smetanova@gennet.cz
 
člen výboru
as. MUDr. Teslík Leoš
Gynekologicko-porodnická klinika FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5
tel: 224-434233
leos.teslik@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Skřenková Jana
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
12800 Praha 28
tel: 224-967400
skrenkova@seznam.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Brandejská Milada
GENNET, s.r.o
Kostelní 9
17000 Praha 7
tel: 242-456751
milada.brandejska@gennet.cz
 
člen RK
MUDr. Hynková Blanka
Gynekologicko-porodnická klinika FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-434284
bhynkova@seznam.cz