Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost klinické farmakologie

Webová stránka: www.klinfarm.cz

Anglický název:The Czech Society of Clinical Pharmacology

Latinský název: Societas Bohema Pharmacologiae Clinicae Colendae

Počet členů společnosti: 60

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2013 - 2017):

předseda

doc. MUDr. Kacířová Ivana, Ph.D.
Ústav klinické farmakologie FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
tel: 597-374391
ivana.kacirova@fno.cz
 
místopředseda
doc. MUDr. Paluch Zoltán, Ph.D. MBA
Farmakologický ústav, 2. LF UK
Plzeňská 221/130
150 00 Praha 5
tel: 257 296 451
farmakologie@lfmotol.cuni.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Urbánek Karel, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
tel: 585632551
urbanek@fnol.cz
 
pokladník
doc. MUDr. Demlová Regina, Ph.D.
Farmakologický ústav LF MU
Kamenice 25
625 00 Brno 25
tel: 549-493070
demlova@med.muni.cz
 
člen výboru
MUDr. Suchý David, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň
E. Beneše 13
305 99 Plzeň
tel: 377-402239
suchyd@fnplzen.cz
 
člen výboru
RNDr. Brozmanová Hana, CSc.
Úslav klinické farmakologie FN
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 596-362526
hana.brozmanova@fno.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Grundmann Milan, CSc.
Ústav klinické farmakologie LF OU
Syllabova 19
703 00 Ostrava
tel: 597-374389
Milan.Grundmann@osu.cz
 
člen výboru
MUDr. Strojil Jan
Ústav farmakologie FN a UP
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
tel: 585-632556
strojil@fnol.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Petr Petr
Klinická farmakologie-Nemocnice
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel: 387-878750
petr@nemcb.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prim. MUDr. Verner Miroslav
Centrální laboratoř-Nemocnice, a.s.
B. Němcové 54
370 01 České Budějovice
tel: 387873523
verner@nemcb.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Anzenbacher Pavel, DrSc.
Ústav farmakologie LF UP
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
tel: 585-632569
anzen@seznam.cz
 
člen RK
prof. MUDr. Patočková Jitka, Ph.D.
Farmakologický ústav 3. LF UK
Ruská 87
100 00 Praha 10
tel: 267-102402
Jitka.Patockova@lf3.cuni.cz

Sekce

Sekce 1270001 – TDM - MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Sekce 1270002 – DURG - doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D